Velilerin Tasavvufta yaşadığı bazı olağan üstü haller yüzlerce yıldır biliniyor.
Bazı kullara Allah’ın bildirmesiyle bazı olaylar malum olabiliyor.
Gelmiş geçmiş en büyük islam müceddidlerinden olan İmam-ı Rabbani Tayy-ı mekan ile gelecekte bulunmuş ve gördüklerini 3 ciltlik bir kitap haline getirmiştir.  Önümüzde ki günlere dair öyle şeyler haber vermiştir ki izleyince çok şaşıracaksınız.

Ahmed El Serhendi yani diğer adıyla İmam-ı Rabbani K.S. zamanda yolculuk etmeyi başardı mı? 2000 ile 2700 yılları arasında seyahatlar ve zaman yolculuğu yaptığını belirten Rabbani bu yolculuklarını 3 önemli kitapta topladı. Elbette bahsi geçen zaman yolculuğu fiziksel değildi. Tasavvufta Tayy-ı Mekan diye bilinen ruhani bir yolculuktan bahsedilmekteydi. Bu kitaplardan iki tanesi kayıpken bir tanesi ise önemli bir sahaf ve koleksiyonerin elinde bulunuyordu. Ahmet nedimin bu kitaba ulaşması ile 2000 – 2200 yılları arasında yaşanacak bir çok şey deşifre oldu. İstabul depremi, kanal istanbul, nükleer saldırı ve nüfusun büyük bir bölümünü yok edecek virüs salgını. Rabbani bu önemli kitapta deprem tahmini yaparak büyük istanbul depreminin net tarihini tahmin ediyor. Bu tahmin doğru çıkacak mı bilinmez. Yaşadıkları ve anlattıkları ise büyük sır. Kült TV’ye abone olarak araştıran insanlar topluluğunda ki yerinizi aldıysanız İmam-ı Rabbani’nin Türkiye hakkında ki kehanetlerini sizlerle paylaşıyorum.  1564 yılında o zamanlar Babür İmparatorluğu egemenliği altındaki Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu. Ömer bin Hattab’ın soyundan geldiği için ‘el-Fârûk’ lakabını almıştır. 1624 yılında, 60 yaşındayken vefat etmiştir. Genel olarak Nakşibendî tarikatı mensubu olmasının yanında Kadiriyye, Çeştiyye gibi diğer tarikatlar arasında da saygın bir yeri vardır. Nakşbendiyye tarikatının Müceddidiyye kolundandır. Babası ve Bâkî Billâh gibi âlimlerden dersler alarak İslâmî konularda birikime sahip oldu. Temel düşüncesi tasavvuf merkezlidir. Fakat mektuplarında şeriatsız bir tasavvuf anlayışının olamayacağını dile getirerek önce şeriat kurallarının yerine getirilmesini tavsiye ederdi. Yirmi yaşlarındayken Bâkî Billâh’ın müridi oldu. Kendisine Bâkî Billâh tarafından icazet ve halifelik verildi. Ekber Şah’ın İslâm’a karşı tahrif ve yeni bir din oluşturma çabasına karşı mücadele vermiş ve Ekber Şah’ı eleştirmiştir. Dîn-i İlâhî adlı bu yeni oluşumun çok yaygınlaşmaması İmam-ı Rabbânî’nin başarısı kabul edilir. Ekber Şah’tan sonra yerine geçen oğlu Cihangir Şah, ordu içinde mürit sayısı arttığı için vezirleri tarafından bir tehdit oluşturduğunun söylenmesi üzerine Rabbânî’yi hapse attırmıştır. Cihangir, Rabbânî’yi bir sene sonra hapisten çıkararak sohbetine aldı. Rabbânî, onlarca mürşit yetiştirip Hindistan’ın değişik bölgelerine göndererek halkı irşat ettirdi. Ehl-i Sünnet inancıyla yaşayıp yeni kavramlarla tasavvuf ıstılahını genişletti. Mektuplarında yaşadığı tecrübeleri anlatmasıyla sonraki sûfîlerin bir ıstılahî kaynağa sahip olmasını sağladı. Rabbânî, bâzı kesimlerce ikinci bin yılın mücedditi ve müçtehit kabul edilir. İslâm hükümleri ile tasavvufu birleştirmesinden dolayı ‘Sıla’ ismi de verilmiştir. Rabbânî, insanı Dünya’da ve Âhiret’te yükseltecek olan tevâzûnun ne olduğunu ve kurtuluşun ancak Ehl-i Sünnet’e uymakla olduğunu bildirmiştir. Talebelerine ilim tahsilini sıkı sıkı emretmiş, taassuba ve yobazlığa karşı mücadeleye çok önem vermiş, dîni cahillerden öğrenmeyi men etmiştir. Devamlı kitap okumalarını, ilim öğrenmelerini istemiş, önce itikadı düzeltmenin, sonra fıkıh bilgilerini öğrenmenin gerekliliğini anlatmıştır. İmam’ı Rabbani Mektubat gibi bir çok önemli eser yazarak İslam alemine kazandırmış gelmiş geçmiş en büyük mücedditlerden bir tanesidir. Tayyı Mekan yolculuklarında gördüklerini derlediği 3 eserse gelecekte yaşanacak olayların kehanetlerini içermektedir.

 

Şimdi dilerseniz İmam-ı Rabbani K.S. nin Türkiye hakkında yaptığı kehanetlere bakalım. Bu arada az sonra okuyacağım çevirilerin 1930 larda yapıldığını ve yapıldıkları dönemde boğazda bir tüp geçit olmadığını da unutmayın. Öte yandan derlemenin İmam-ı Rabbaninin şifreli eserinden ne derece isabetli tercüme edilmiş olabileceği de aktarımların doğruluğu açısından çelişki doğurmaktadır. Yine de belli başlı konular çok net şekilde saptanmıştır.

27 Mart 2022

İstanbul cehennemi denilen deprem oldu. Kayda geçen ölüm sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı. Deprem, boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı.

13 Temmuz 2037

Yeniden büyük deprem oldu. Ölü sayısı bu sefer, alınan tedbirler ve göç yüzünden azalan nüfus sebebiyle yetmiş bin de kaldı. Bu sarsıntı Darıca’nın batısından kuzeye doğru coğrafi bir yırtık meydana getirdi, orada büyük bir haliç oldu.

7 Ocak 2047

1990’larda başlayan ve önlemi alınmayan küresel ısınma sebebiyle şehrin sahil sınırlarında 20/l’lik  bir küçülme olduğu açıklandı. Aynı yıl içinde ırkçılar küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklimsel göçlerden dolayı şehre gelmeye başlayan kuzeyli göçmenlere karşı organize şiddet göstermeye başlandı. Koalisyon hükümeti göçmenlerden aldığı yerleşim parasının yanı sıra yüzde 30 olan tüketim vergisini yüzde 60’a çıkardı. Kriz yüzünden çatışma çıktı. Bir gecede suç oranı bir önceki on yıla göre yüzde 400 arttı. Sıkıyönetim ilan edildi.

23 Temmuz 2048

Sıkıyönetime rağmen iki gün içinde 17.800 göçmen linç edildi. Evleri yağmalandı. Dönemin hükümeti tecavüz ve yaralama vakalarını kayıtlardan sildirdi.

2 Şubat 2072

Bu yıl başyalan ve 32 gün süren 1.Dünya Su Savaşları sırasından şehrin nüfusu 300 bine indi. Savaşı kaybeden Türkiye 22 yıl boyunca Çin-ABD(El serhendi efendi buna dünyanın iki yanındaki memleket der.) ortaklığı tarafından yönetildi.

21 Eylül 2087

Avrupa konfederasyon şirketi,2037 yılında Darıca’nın batısında oluşan haliçi kuzeydeki ağva havzasıyla birleştirerek İstanbul Boğazının 42 km doğusunda ikinci bir boğaz açtı. Yine aynı yılın 19 Aralığında iki boğaz arasında oluşan adayı Çin-ABD ortaklığı yüzyıllığına Avrupa konfederasyonuna kiraladı ve ada Ticari Özerk Bölge ilan edildi. Vergi sıfıra indirildi ve dünyadaki kara kazançlı para adaya akmaya başladı.

8 Ağustos 2094 

Ülke yönetimi Türkiye’ye devredildi ama şehir ABD-Çin-Avrupa adası olarak tutuldu. Nüfus,21 milyona ulaşmıştı geçen süre içinde.

1 Mart 2103

Dünyayı saran hastalık virüsü bütün önlemlere rağmen şehre girdi.3 ay içinde İstanbul adası ve civarında kayıtlara göre 16 milyon kişi öldü. Ölüleri gömecek yer olmadığı için, Avrupa yakasında 4 ada içinde de 3 tane olmak üzere dev krematoryumlar yapıldı. Şirket fırınlardan üreteceği elektrik enerjisi karşılığında bu yapıları ücretsiz olarak inşa etti. Filtrelere rağmen denizin üzeri tamamen külle kaplanmıştı. Sağ kalanlar gaz maskesi ile dolaşıyordu. Yağma olayları iki yıl devam etti.48300 yağmacı yakalandığı yerde infaz edildi.

7 Şubat 2107

Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği yüzünden İstanbul’un güneyi alev,atom,nükleer (kelimeler sırayla,El Serhendi, Rıza Nedim ve bendenizin seçimidir)bomba atıldı. Sadece sığınaklarda bulunan 30.000 kişi kurtuldu. Savaşta kazanan olmadı ve ülkeler uzlaştı.18 gün süren savaşta 2 milyar kişi öldü. Mevcut su havzaları ve nehirler kullanılamaz hale geldi. Kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar yüzünden iki yıl içinde dünya nüfusu 800 milyon kişiye indi.

2115-2203

Yılları arasında ısı, ışınma, radyasyon yüzünden İstanbul da tek bir canlı bile kalmadı.

21 Eylül 2187

Avrupa Konfederasyonuyla ile yapılmış olan kira kontratı bitti. Yönetim Türkiye’ye geçti ama vergilendirme için muhatap bulamadı. 2250 yılına kadar kimse adaya ayak basmadı.

Şu ana kadar sizlere aktardığım kehanetler günümüz diline uygun şekilde güncellenerek verilmiştir. Rabbani’nin yaptığı tasvirlerden örneğin istanbulda bir güneş patladı gibi cümleleri atom bombasına yoran çevirmen bunu bu şekilde nakşetmiştir.

Ben bu konuyu araştırırken bir başka youtuber arkadaşım İlkay Alp Giray’ın konuya ilişkin bir video yayınladığını gördüm ve derhal onunla temasa geçerek kaynak olarak çalışmasından da faydalandım. Ayrıca kendisinin de bu tarz olayları araştıran bir kişi olarak konu hakkında ne düşündüğünü sordum. İlkay’ın kanalının linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum.  Öte yandan konuya ilişkin başkaca bilgilere de ulaşırsam bunları da sizlerle instagram hesabımdan paylaşacağım. Haberdar olmak için Instagramdan arkadaşım olabilirsiniz.

Por lo general, también debes recordar que existe una gran variedad de medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedad. ¿Dónde puede encontrar información correcta sobre farmacias legales en línea y levitra? Pero, ¿esta oportunidad es realmente una buena idea para ti?
Encontremos respuestas a varias preguntas sobre el tema. Nuestro artículo también analiza cuestiones básicas relacionadas con varias formas en que puede elegir una mejor opción de tratamiento. ¿Cómo puede leer información clara, precisa y honesta sobre este tema? ¿Cómo puede obtener información detallada sobre farmacias en línea seguras y levitra? Hay varias preguntas interesantes.
Los funcionarios estatales declararon que las farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Si desea comprar medicamentos en línea, hágalo en farmacias autorizadas. Los servicios en línea proporcionan productos médicos de fabricantes galardonados y los precios más bajos para una gran variedad de productos. Se pueden encontrar más detalles sobre el problema y sobre levitra en el sitio web del regulador local. En el futuro puede ser interesante hablar de esto.

blog aquí
Los pacientes que estén considerando los suplementos y las vitaminas comúnmente encontrarán una docena de farmacias para elegir. Nuestras pautas también se proporcionan para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones posibles. Mucho de lo que se ha dicho sobre esto también se aplica a las vitaminas y suplementos. Hay varias farmacias virtuales legítimas donde los pacientes pueden comprar cialis generico.
Si padece algún problema de salud, el medicamento adecuado puede ser un buen tratamiento. Por lo general, cuando la gente habla del tema, piensa en los costos médicos. Los medicamentos genéricos han ahorrado mucho dinero en gastos de atención médica, beneficiando tanto a los pacientes como a las compañías de seguros. El acceso a servicios de calidad en salud pública y temas relacionados sigue siendo un paso crítico hacia una comunidad más saludable. ¿Qué consejos básicos deben conocer los clientes de cialis generico? Hay varias preguntas interesantes. Además, también puede usarse para tratar alguna otra queja según lo determine su médico. Posiblemente leíste sobre la medicina. Muchos hombres se benefician de tomar el medicamento para mantener su salud fuerte. En nuestra generación, existen opciones variantes para los pacientes que padecen DE.
Los investigadores encontraron que es una de las opciones de tratamiento más conocidas de todos los tiempos. ¿Qué pueden preguntar los pacientes a un médico sobre los efectos secundarios antes de tomar el remedio?
Durante los últimos días, nuestro servicio ha sido bombardeado con preguntas sobre los posibles efectos secundarios que podrían haber causado los medicamentos genéricos. Estos efectos no deseados no son comunes, pero debe dejar de tomar el medicamento de inmediato y consultar a un médico si experimenta alguno de ellos. A veces, los medicamentos pueden afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar, tanto directa como tangencialmente, la forma en que funcionan, causando efectos secundarios indeseables. Si está disponible, discuta estos problemas con su médico a fondo, así como las píldoras que pueda estar tomando. Sin embargo, solo su médico puede decidir si el medicamento es adecuado para usted. Una vez que haya aprendido los conceptos básicos sobre las drogas en este artículo, es posible que desee leer lo que otras fuentes que tienen una buena reputación tienen que decir. Sepa que incluso los consumidores más cautelosos no pueden estar seguros de lo que piden en una farmacia en línea extranjera. Es cierto que hay algunos aspectos en los que hay que pensar sobre cuestiones de salud importantes. Por supuesto, la farmacia en Internet puede ayudarlo naturalmente a resolver todos sus problemas de salud.
aquí
{untos problemáticos en los medicamentos recetados directamente al consumidor en línea: viagra generico
Puede que no sea una sorpresa que no recibir suficiente atención sobre la salud pueda aumentar su riesgo de sufrir incontables problemas de salud. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten comprar sus artículos favoritos en una gran cantidad de sitios de compras en línea disponibles en la Web. Los consumidores también pueden realizar pedidos en todo el mundo con unos pocos clics del mouse. No se puede dudar de que los remedios en línea suelen ser menos costosos que los que ofrece una farmacia tradicional. Uno de cada cuatro estadounidenses ha investigado sobre medicamentos recetados en línea y muchos tienen una conexión regular con el mercado de medicamentos recetados. Ofrecen accesibilidad a personas con movilidad reducida y pacientes en áreas remotas. Los pacientes creen que los medicamentos que reciben de las farmacias por Internet son comparables a los que se venden en las farmacias “tradicionales”. Hay muchos peligros a considerar al comprar sus remedios recetados en línea. En cualquier caso, el futuro de la industria parece muy brillante. ¿Qué aspectos básicos sobre el mejor precio de Viagra deben conocer los consumidores? Seguramente también hay otras cuestiones sustanciales.
Conozca más sobre el asunto. ¿Cómo pueden las personas obtener información y recursos fiables sobre viagra generico? También puede resultar interesante hablar más sobre el tema.
|A continuación se presentan algunos puntos clave sobre el asunto. Nuestro artículo también analiza problemas más sutiles relacionados con algunas formas de elegir un mejor lugar para comprar medicamentos en línea. Hablemos sobre cómo puede asegurarse de que los medicamentos que obtiene a través de una farmacia de pedidos por correo sean seguros. ¿Dónde los consumidores pueden obtener información y recursos confiables sobre viagra generico? Todos podemos encontrar más información sobre el tema de muchas fuentes, como Internet, las redes sociales, incluso la familia.
Estas farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Los medicamentos son esenciales para las patentes y, a veces, puede haber medicamentos que salvan vidas y que deben tomarse a una hora programada. Actualmente, elegir el mejor medicamento puede ser un desafío sin experiencia. Pero, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico.
Hay muchas opciones que tiene cuando solicita medicamentos y vitaminas en línea. En cambio, también hay varios genéricos. Lo primero de esto es que estos medicamentos son equivalentes a los de la marca original, pero normalmente son mucho más baratos. Por eso es tan importante recibir un tratamiento de un médico certificado por la junta. Por supuesto, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico. Vamos a dar respuesta a cualquiera de tus dudas de forma sencilla. Si este es el caso, puede encontrar que esta es una de las opciones más asequibles disponibles. Medicamentos como este, sin duda, van a cambiar tu vida. Siga siempre las instrucciones de su médico sobre la reducción de la dosis de Viagra. En la actualidad, existen diferentes opciones para los hombres que padecen disfunción eréctil.
|Elegir la mejor opción de tratamiento para una enfermedad peculiar puede resultar realmente confuso considerando las ventajas y desventajas de las metodologías de tratamiento existentes.
Generalmente, cuando las personas piensan en medicamentos, piensan en los efectos no deseados del medicamento. Aunque no es tan fácil de explicar, algunas personas obtienen medicamentos en línea sin receta. Para la mayoría de los hombres que tienen problemas para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales, los medicamentos orales a veces pueden causar efectos secundarios peligrosos. Ciertos medicamentos no son adecuados para personas con ciertas afecciones y, entre tanto, solo se puede usar un remedio si se tiene especial cuidado. Principalmente, si nota algún problema, asegúrese de comunicárselo a su profesional de la salud calificado. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. En conclusión, póngase en contacto con su salud y manténgase saludable de por vida. Además, estos asuntos son una parte importante del equilibrio de la salud. La farmacia en línea es una manera perfecta de encontrar un médico calificado en su área que trate tales condiciones de salud.}
puedes buscar aquí
¿Cómo comprar viagra generico?
Las familias en Alemania que se enfrentan a algún problema de salud, estas personas pueden obtener medicamentos en línea sin ningún problema. Si bien la accesibilidad son los principios impulsores de las empresas de Internet en el espacio de la salud, las nuevas integraciones tecnológicas conllevan una gran responsabilidad. Ya sea que tenga una receta de su médico o necesite que le receten un remedio convenientemente, las farmacias en línea le ofrecen más opciones para recibir medicamentos. Los profesionales y las personas deben saber que los medicamentos son auténticos. El costo continuo de los medicamentos puede ser un desafío, especialmente si está tomando más de un medicamento recetado. La razón por la que tantos consumidores se sienten obligados a realizar compras en línea es porque los precios de muchos medicamentos no son asequibles para muchos pacientes. Comprar al mejor precio puede resultar complicado. Cuestiones como el “precio de los medicamentos” están conectadas con numerosos tipos de problemas médicos. Los consumidores a menudo pueden obtener ayuda con el costo de sus medicamentos de programas públicos y privados. La mayoría de las compañías farmacéuticas tendrán programas de asistencia al paciente que brinden sus remedios a los pacientes a un costo menor. Un montón de medicamentos accesibles desde la Web a por qué perder el tiempo y visitar la farmacia si naturalmente puede comprar viagra generico quedarse en casa.
A continuación, se incluyen cinco pasos sobre el tipo de atención médica que recibe. Intentemos encontrar respuestas a varias preguntas sobre cómo comprar viagra generico y farmacias extranjeras. Responderemos a cualquiera de sus preguntas de una manera fácil de entender.

CEVAP VER

*