Sinastri iki kişinin horoskoplarının üstüste konulmasını konu eden tekniğe verilen bir addır. Bugün çoğu kişi Yengeç ve Oğlak burcunun anlaşamadığını bilir. Çünkü bu iki zır burcun Güneş’leri yaşama bambaşka pencerelerden bambaşka kimliklerle bakmaktadırlar.. Fakat elbette sinastri burç uyumundan çok ötedir.danisan

Örneğin Güneş’i Yay burcunda olan A kişisiyle Güneş’i Koç burcunda olan B kişisinin Güneş’i uyumludur çünkü bu iki burç birbirlerine 120 derece yaparlar. Yalnız sinastri analizinde orb 5 derecedir. Orbu aşan göksel cisimler gerçi elementsel bazda yoruma katılabilir ama sembolizm, orb dahilindeki göksel cisimler kadar kuvvetli olmayacaktır. Sinastri iki şekilde kullanılır, en klasik kullanımı bir önceki paragrafta da anlatılan kişilerin göksel cisimlerinin aralarında kurdukları açılar, diğeri de kişilerin natal haritalarındaki yöneticilerin kurdukları açılar.

Örneğin iki kişinin Merkür’leri 120 derecelik üçgen açı yapıyor olsun. Bu pozisyon çok kolaylıkla iletişimin akacağını gösterir. Örneğin bir grup içerisinde yer alıyorsa bu iki kişi; ikili olarak en çok diyaloğa geçecek olan kişilerdir. (Örneğin yanınızda iki kişi çalışıyorsa ve onların bu Merkür üçgenini büyük üçgen haline döndürecek 3. bir kişiyi alırsanız ofisinizde çok yoğun bir iletişim belklemelisiniz. ) Öte yandan doğum haritalarının 3. ev yöneticileri arasında 90 derecelik bir kare açının da olduğunu varsayalım. Bu durumda bu iki kişi hem grup içerisinde en kolay diyaloğa girecek iki kişi olacak hem de bu diyaloğun kalitesi biraz atışmalı olacaktır. Atışmanın kalite ve doğasını ise kareye giren göksel cisimlerin yorumları verecektir, ki her birini göreceğiz.
astroloji_haftalikburc_640Sextile ve üçgen açılar arada uyum olduğunu gösterirken, kare ve karşıtlıklar uyumsuzdurlar. 30’luk açılar uyum göstermeye çalışırlar ama amaçlarına ulaşmaları zordur. 150’likler ise hayalkırıklıklarına açıktırlar çünkü arada yanlış anlama veya yanlış gösterim vardır.

Sinastrik kavuşum: Sinastrik kavuşumların ucu açıktır. Uyum da olabilir uyumsuzluk da. Bu yüzden yoruma dikkatli, mümkünse “natal” pozisyonlarına göre katılmalıdırlar. Örneğin iki Güneş kavuşuyor olsun. Normalde yorum “karakterleriniz uyuşuyor” olabilirdi. Lakin Güneş, kendimizi ortaya koyuş noktamız olduğu için; kimlik çatışması, rekabet yaratmaya da müsaittir. Bir başka örnek: Mars’lar kavuşuyor olsun. Cinsel açıdan iki kişinin uyumundan bahsedilebilir. Öte yandan Mars’ın diğer anlamı da çatışmadır. Cinsel çatışma yaratabilir. Bu yüzden kavuşumlar söz konusu oldupunda özellikle o gök cisminin natal haritadaki yorumu önem kazanıyor. İki kişinin de Mars’ı çatışma yaratacak karakterde değilse o halde ilk yorum geçerli olur örneğin. Veya Mars’lardan birisi çatışma yaratmaya çok müsaitse çatışmaya sebep olan taraf olur. Bu yüzden aynı günlerde doğmuş kişiler anlaşmakta fazla zorluk çekerler..astroloji-haftalik-burc-yorumu-zeynep-suzmen-sen-mnsGüneş – Güneş açıları: İki kişinin Güneş’leri arasındaki uyum veya uyumsuzluk karakterleriyle ve kimlikleriyle ilgilidir. Öte yandan Güneş “gerçek aşk” demektir. Bkz.: Temel Seviye 2, Aslan Burcu
Güneş’lerin uyumu kişilerin karakterlerinin örtüştüğünü, eğer Ay’lar arasında uyumlu açı varsa aralarında aşk da olabileceğini, kimliklerinin çok da farklı olmadığını gösterirken, kare ve karşıtlar; kişiler arasında kimlik veya ego savaşı olduğuna dair bir göstergedir. Aşkı engellemeyebilir ama uzun vadede aşkın sevgiye dönüşmesine engel yaratır. Güneş-Güneş uyumu: Benzer kimliğe sahibiz. Güneş-Güneş uyumsuzluğu: Farklı kimliklere sahibiz.astrolojinin-temeli-646x323Ay – Ay açıları: İki kişinin Ay’ları arasındaki uyum veya uyumsuzluk duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Kişilerin Ay’ları uyumluysa bu iki kişi uzun süre birbirlerine duygusal olarak bağlıdırlar. Ay’ların uyumsuzluğu duygusal ihtiyaçları çok farklı iki kişiyi gösterir. Ay-Ay uyumu: Duygusal ihtiyaçlarımız çok benzer. Ay-Ay uyumsuzluğu: Duygusal ihtiyaçlarımız çok farklı

Merkür – Merkür açıları: Merkür iletişimsel ve fikirsel bir gök cismi. Haliyle uyumlu açıları aralarında fazlaca diyalog kuran iki kişiyi gösterirken Merkür’lerin uyumsuz olduğu iki kişi birbirlerini anlamakta zorluk çekerler. Zaman zaman çatışma yaşanabilir. Merkür-Merkür uyumu: İletişimimiz çok fazla, fikirlerimiz benzer. Merkür-Merkür uyumsuzluğu: Farklı fikirlere sahibiz ve az iletişim kuruyoruz.
astroloji_burc-mklVenüs – Venüs açıları: Venüs duyumsal zevklerle ve sosyallikle ilgili bir gök cismi. Öte yandan dişi enerjisini, östrojeni temsil ettiği için ilişkilerde hayli önem kazanır. Venüs ile Venüs’ün uyumu iki kişinin zevklerinin uyuştuğunu, arkadaş çevresinin çok farklı olmadığını gösterirken, uyumsuz açılar ilişkiyi bitme noktasına taşıyabilir. Ortak zevklere sahip olmamak ilişkiler açısından hayli sorun yaratıcıdır. Öte yandan Venüs-Venüs uyumu illa bir cinsel bir çekim getirmez. Çünkü sadece cinselliğin dişi yanına sahiptir. Venüs-Venüs uyumu: Aynı zevklere, ortak çevreye sahibiz.
Venüs-Venüs uyumsuzluğu: Farklı zevklere, farklı bir çevreye sahibiz.

Mars – Mars açıları: Mars hareket ve cinsellik gezegenidir. İlkel içgüdülerle, kertenkele beynimizle çok ilgili olması, onu sadece eril cinsellikle, yani testestorenle ilgili değil, tensel uyumun her türlüyse ilgili yapar. Bu yazıda astrolojide ilişkiler konusuna ilgi duyup yeni başlayanlar için bazı temel noktalar var. astroloji-nedir-750x250Duygusal bağ :
Erkek ve kadının Ay’ları arasında bağlantı yoksa, Erkek ve kadının 4. ev lordları arasında bağlantı yoksa, Çiftlerin Ay’ı 4. 5. 7. ve 12. evlerine düşmüyorsa, duygusal bağ azdır veya yoktur.
Uyum : Erkek ve kadının Güneş’leri diğerinin 7. evine düşmüyorsa, Güneş’leri arasında uyumlu açı yoksa, asc-dsc aksları uyumsuzsa, ilişkideki uyum ya azdır veya yoktur.
Cinsellik : Erkeğin Mars’ı ile kadının Venüs’ü arasında açı yoksa, Erkeğin Mars’ı kadının 5 veya 8. evine düşmüyorsa, Kadının Venüs’ü erkeğin 5 veya 8. evinedüşmüyorsa, Erkeğin 8 lordu ile kadının 8 lordu arasında ilişki yoksa, Cinsel elektrik az veya yoktur.

Diğer :
Ateş grubuna düşmüş Ay duygularında tutkuludur. (Koç, Aslan ve Yay)

Toprak burcuna düşmüş Ay mantıksal ve maddecidir. (Boğa, Başak ve Oğlak)
Su grubuna düşmüş Ay duygularını derin yaşar. (Yengeç, Akrep ve Balık)
Hava grubuna düşmüş Ay uçarıdır. (İkizler, Terazi ve Kova)

Bu yüzden Ay’ların uyumu farklı duygusal ihtiyaçlara işaret edebildiğinden sinastride Güneş kadar söz sahibidir. Öte yandan Neptün etkili haritalar körü körüne bir aşk ve bağlılığı, yalnız karakterlerden birisinin kendisinden vazgeçmesini, Uranüs etkili haritalar ise ani bir cazibeyi ama ilişkinin kısa vadeli olabileceğini anlatır.1111Yukarıda “uyum” derken sextile ve üçgenler, uyumsuzluk derken kare ve karşıtlar kastedilmiştir. Kavuşumların ucu aynı astrolojide olduğu gibi her zaman açıktır ve yorumu natal harita belirleyecektir. Natal haritalarda da bazı göstergeler vardır. Evleri Astroloji Akademisi’nin 8. kitabından örnekleyebiliriz:

1. ev, yani yükselen kişinin karşısındaki insana yaklaşma biçimi, beden dili ve bıraktığı izlenimdir. Örneğin: Güneş burçları (Koç ve Aslan) göründükleri gibidirler. Güneş’in ışıklarının azaldığı Terazi yükseleni ise göründüğü gibi olmayabilir; diplomatiktir. Venüs burçları (Boğa, Terazi, Balık) olduğundan iyi görünmeyi, Mars ve Satürn burçları da (Koç, Akrep, Oğlak, Kova) gerçekte olduğundan kötü görünmeyi temsil ederler.

2. ev bir kişinin duyumsal zevkleriyle (dokunma, işitme ve tatma gibi) ilgilidir. Bu yüzden cinsellik konusunda da zevk sahibidir.

3. ev kişinin flörtöz olup olmadığını ve nasıl flört ettiğini, partnerleriyle nerelerde ve hangi şekilde tanıştığını gösterir. Güneş burçları flört konusunda genellikle ilk adımı atarken, Ay burçları ilk adımı karşı taraftan bekler.

4. ev cinselliğe etkisi olabilecek, kişinin kadın/erkek algılamasında yeri olabilecek ailesel travmalar ve yetiştirilme biçimiyle ilgilidir. (örneğin Mars’ın 4. evde yer alması ve retro olmaması (içselleşememesi, dolayısiyle dışavurum) seksüel canilerde görülen yüksek parametrelerden birisidir. Buradaki barışçıl gezegenler ailesel nedenlerden ve içdünyadan ötürü doğru bir kadın/erkek algısına sahip olabilir.)

5. ev gerçek aşkla ilgilidir. Eğlenmek, coşku duymak ve sevgililiğin ilk zamanlarını temsil eder. İlişki uzun süreye yayıldıkça bu ev kendisini 7. eve bırakır. 5-7 bağlantısı olan haritalar aşk evliliklerini gösterebilirler. 5. ev aynı zamanda çocuklar evidir.

7. ev açık bir partnerlik evidir. Karşımızdaki insana nasıl davranıyoruz ve bunun karşılığında karşımızdaki insan bize nasıl davranıyor. Hangi tip insanları partner olarak kendimize çekiyoruz. Örneğin 1. ev yöneticisi ile 7. ev yöneticisi bağlantıda olan kişiler partner sıkıntısı çekmezler. Yani 7. evin yöneticisinin natal haritaki pozisyonu aslında partnerle karşılaşma olacağı yeri de gösterebilir.

8. ev ilkel içgüdüleri (libido) gösterdiği için açık bir cinsellik evidir. Kişinin seksüel potansiyelini ve cinsel enerjisini nasıl kullandığını gösterir. Buradaki Güneş, Mars ve Pluto yüksek, Satürn ise düşük libidoyu gösterir. (Bkz. Sade örneği)

9. ev deneyimlerle ilgilidir ve buna cinsellik de dahildir. 9. ev de 8. ev gibi libido göstergelerindendir. Kişinin cinselliğe; ahlak anlayışı veya dinsel yönden yaklaşımı da bu evden görülebilir. (Bkz. Sade örneği)

12. ev cinsel fantezilerin ve sırların, yani gizli ilişkilerin evidir. Kişinin acı ve travmalarını da (aynı 4. ev gibi) bu ev gösterdiğinden cinselliğe yaklaşım ve doğru bir kadın/erkek algısı bu evde de zarar görebilir. Örneğin bir çok seksüel cani 12. ev gezegenlerine sahiptir.

Sinastri dışında ilişki analizlerinde kompozit, davison, coalescent ve drakonik haritalar da kullanılırlar…

banner

CEVAP VER

*