Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Tanrı’ya hizmet etmektir. Biraz daha açacak olursak evrendeki yağmurun yağması, dünyanın dönmesi, güneşip doğup batışı, rüzgarın esişi gibi ilahi işleyişi düzenlemektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır.


Batı dillerinde kullanılan Angel Yunanca elçi anlamına gelen Angelos’tan alınmadır. Semitik dillerde ve Türkçede kullanılan melek ise İbranice “m l k” kökünden gelir. Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı “m l k”’in İsraillilerin komşuları olan Amon’luların tanrısı Molek’in isminden türetildiği düşünülür. Bu ilişki cehennem bekçisi malik açısından düşünüldüğünde daha açıktır.

angel_by_razielmb-d8ebiry
Ayrıca 4 semavi dinin de mütabık kaldığı ender konulardan bir tanesi olarak şeytan bir melek değildir. Melekler nurdan yaratılır şeytansa dumansız ateşten yaratılmış ifritlerdendir. Ayrıca meleklerin sayısı belli değildir semavi dinlere göre farklı tip ve görevlerle yaratılmış trilyonlarca melek vardır.  Ezoterik öğretilerde de melekler büyük yer tutar. Tarih boyunca bir çok büyücü, simyacı ve okültist tarafından sayısız yöntem yüzyıllar içerisinde bulunmuş ve geliştirilmiştir. Bu yüzden Meleklerle iletişime geçmek ve onlardan yardım alabilmek için bir çok ezoterik ritüel mevcuttur bunlardan en bilineni John Dee tarafından uygulanan enochian fonetiğidir. Melek alfabesi olarakta bilinen meşhur Enochian Alfabesi Dee’nin çalışmaları sonucu ortaya çıkartılmıştır. Yorumu sizlerin…

banner

CEVAP VER

*