Yıllar boyunca Megalodon köpekbalığını görenlerin iddiaları dünyamızın okyanuslarında hâlâ devriye gezen, tarih öncesi büyük bir köpekbalığı efsanesine yol açtı. Carcharodon Megalodon bir zamanlar gerçek bir köpekbalığıydı.

Dünyanın görmüş olduğu en korkunç avcıydı, ancak modern bilim, çoktan soyunun tükenmiş olduğunu iddia ediyor. Fakat hâlâ hayatta olabileceği fikri hem korkutucu hem de büyüleyici. Çoğu deniz biyolojisi uzmanı ve köpekbalığı araştırmacısı imkansız olduğunu söylese de, yine de büyük bir yırtıcı köpekbalığının, okyanusların enginliğinde bir yerde var olup olmayacağını merak etmek ilginçtir. 20 metre uzunluğuna varan Megalodon, şimdiye kadar yaşamış en büyük köpekbalığıydı, yetişkin balinaları avlayan dişlerin ve kasların oluşturduğu en mükemmel parçalama makinesiydi. Orada, hala keşfedilmemiş yaşayan canlı bir popülasyonun olabileceğini hayal etmek zor.Yine de, Dünyanın dört bir yanından otuz fit uzunluğunda ya da daha fazla büyük köpekbalıkları ara sıra rapor edilmekte. Acaba bunlar modern Megalodon’un görülen yeni boyutlarımı ? Yoksa, bu şahitler ne görüyor? Ana bilim akımı yanlış mı, yoksa o hâlâ okyanuslar da mı? Bu makalede,( Videoda ) Megalodon’un hala bizimle birlikte olduğunu öne süren bazı etkileyici kanıtlara ve hikayelere göz atacağız. Sonuçta, karar vermek size kalmış.

Çok Gerçek Bir Prehistorik Yırtıcıyı

Son yıllarda Megalodon köpek balığını çevreleyen çok sayıda tartışma yaşandı. Bu da, günümüzde Megalodon karşılaşmaları ve milyonlarca yıldır okyanuslarında yüzen gerçek yaratık hakkında büyük bir karışıklık yarattı. Ne yazık ki, bazı insanlar bu hatalı bilgileri Megalodon’un tamamen uydurulmuş olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlamışlardır. Megalodon’un gerçekten var olduğundan emin olabiliriz. Bunu bilmemizin sebebi geride bıraktığı bol miktarda fosil dişi kaynağı olmasıdır. Bu dişler, büyük beyaz da dahil olmak üzere, yaşayan bir köpekbalığınınkinden çok daha büyüktür ve araştırmacılar, gerçek Megalodon köpekbalığının boyutunu, ağırlığını ve hatta bazı alışkanlıklarını bununla belirleyebilmiştir. Megalodon’dan bahsedecek olursak, iki açıdan bakarız: Paleontoloji ve Kriptozooloji. Bence farklılığı ayırt etmek önemlidir.

Paleontolojinin köpekbalığı, gerçek Megalodon’un nasıl olabileceğini bulmak için fosil kayıtlarına ve canlı köpek balıklarına bakarak incelenebilir.Bir paleontoloji perspektifinden bu köpekbalığı resmen soyu tükenmiş, ancak bu olayı daha az ilginç kılmıyor.Canlı bir Megalodon fikri ise kriptozoologlar tarafından alınan bir tutumdur ve ana bilim tarafından desteklenmemektedir.Bunun neden mümkün olduğunu düşünen ki? Ancak bu makalenin gerçek noktasına geçelim. Bu tarih öncesi yırtıcı hala bugünlerde orada olabilir mi?
Megalodon Bugün Nasıl Yaşayabilir?

Gerçek Megalodon köpek balığını sadece fosil kayıtlarından ve korunmuş dişlerden tanıyoruz. Köpekbalığı iskeletleri çoğunlukla kıkırdaktan ibaret olduğundan, bunlar fosilleşen tek kısımlardır. Modern zamanlarda hiç canlı veya ölü örnek bulunamamıştır. Ayrıca, rekor bir “resmi” görüş de yok. Peki bizi hala okyanuslarda olabileceğini düşündüren şey nedir? Daha da önemlisi, daha önce böyle bir şey oldu mu? Aslında, tuhaf deniz canlılarının oranlarının artması üzerine önceliği vardır. Bazıları, Megalodon köpekbalığı gibi, bir zamanlar soyu tükenmiş olarak düşünülmüştü, ya da yalnızca efsaneler olduğuna inanıyordu. Dev ağızlı köpekbalığı:inanılmaz dev ağızlı köpekbalığı uzunluğu yaklaşık 9 metreye kadar büyüyebilir başka bir büyük deniz yaratık, ancak bu canavar çok uzun zamandan beri derin sularda yaşıyordu ve bu sebepten araştırmacılar onu atlatmış 1976 yılına kadar keşfedilmemişti. Sadece geceleri yüzeye çıktığı için bazı araştırmacılar, Megalodon’u bulmayı bu kadar zor hale getirenin de aynı davranış olabileceğini söylüyorlar.
Coelacanth: Bu tuhaf balığın soyunun 65 milyon yıl önce tükenmiş olduğuna inanılıyordu, ta ki 1938’de Güney Afrika kıyılarında canlı bir örneği keşfedilene kadar. Coelacanth, yaşayan fosil olarak anılan tarih öncesi bir balıktır.Megalodon, Megamouth veya Dev Squid gibi devlerden değilse de, yine de uzunluğu altı metreden fazladır.

Dev kalamar: Dev kalamar okyanusun en derin yerinde bulunan ve uzunluğu 30 metreye kadar ulaşan büyük bir yaratıktır. Bilim, sonunda karaya vuran cesetlerin varlığından ve balinaların bedenlerinde izler bıraktığını bilse de, canlı yetişkin bir örnek 2004 yılına kadar filme alınmadı. Şimdi bu canlılar hakkında çok daha fazla şey biliyoruz ve böylece okyanusun derinlerinde daha büyük canavar kalamarların varlığından haberdarız.

Colossal Kalamar: Colossal Kalamarının büyük örnekleri yarım tonun üzerindedir. Yaşayan muazzam gerçek bir deniz canavarıdır. 1925’te keşfedilmesine rağmen, hala bu canavar hakkında çok az şey biliniyor.

Acaba Megaladon da da bir nevi Lazarus taksonu olabilir mi? Yani önceden görünen bir türün soyu tükenmiş, ama sonra tekrar canlı bir örneği bulunmuş olabilir mi ?Genellikle, Coelacanth’da olduğu gibi, bir yerde, en azından modern bilim tarafından göze çarpmayan küçük bir kalıntı nüfusu olup. Genellikle yerli halk bu türü biliyor ancak bir biyolog teyit etmediği için tür resmen nesli tükenmiş durumda sayılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Coelacanth gibi böyle eski ve garip bir tür algılanmadan uzun süre varlıklarını sürdürebildiyse, Megalodon da bütün bu yıllardan sonra bir yerler de hayatta kalamaz mı?

Tarihi Megalodon Gözlemleri ve Kanıtı

Megalodon’un hala hayatta olduğunu gösteren, iyi belgelendirilmiş bir avuç kanıt ve ifade vardır. İşte daha iyi bilinen hikayelerden birkaçı: HMS Challenger tarafından bulunan dev dişler:- 1875 yılında, 10.000 yaşında iki Megalodon dişi HMS Challenger ın derin bir deniz seferi sırasında bulundu ve temizletildi. Kullanılan yöntemler doğruysa, bu, daha önce inandıklarından çok daha yakın bir sürede soyu tükenmiş ve modern insanları çağdaş hale getirdiği anlamına gelecekti. On bin yıl, paleontoloji dünyasında sadece bir göz kırpmasına bedeldi. Megalodon köpekbalığının, okyanus derinliklerinde keşfedilmemiş son 10,000 yıl hayatta kalabileceğini düşünmek için harika bir hayal gücüne gerek yoktu. Dev köpekbalığından korkan balıkçılar:Yerel balıkçılar inanılmaz büyüklükteki köpekbalığından sonra tekrar denize çıkmayı reddetti. David Stead adında Avustralyalı bir doğabilimci bu tür deniz olaylarını kaydetmek için 1918 yılında kendi ekibini kurmuş ve onları kameraya almaya çalmıştı. Bu kişiler balinalarla ve büyük köpekbalıklarıyla tanışan deneyimli deniz adamlarıydı, fakat gördükleri şey onları korkuttular ve çalışmayı reddettiler. Stead’e göre, gözlemledikleri şey 35 ila 60 metre uzunluğunda ve saf beyaz renkteydi. Bu oranlar inanılmaz görünüyordu. Bir köpekbalığı bu kadar büyür müydü? Bu kişiler olayı abartıyor muydu? Yoksa sadece kafaları karışık mıydı?

Büyük Köpekbalığı Balıkçılık Teknesi Tehditi:1960 yılında, 55 metrelik bir balıkçı teknesinin kaptanı, teknelerinden büyük , dev bir beyaz köpekbalığı gördüklerini bildirdi. Tekne demir atmışken yanlarından geçmişti. Mürettebat resmi olarak görüşmeyi reddetti, ancak Kaptan bunun bir sorun olabileceğini düşünerek olayı rapor etti. Deneyimli bir denizci olan kaptan balina gördüyse balinaları tanıyabiliyordu, ve gördüğü şeyi karıştırma tecrübesizliği yoktu, teknenin yanından geçen şeyin gerçekten de dev bir köpekbalığı olduğunu iddia ediyordu. Bu gibi öyküler gerçek buluşmalara mı dayanıyor mu yoksa sadece denizde çok uzun süredir kalan denizcilere ait hayal gücünün ürünü müydü?

Balina Saldırısı: 21 Ocak 2009 Tarihinde Hawaii sahiline büyük bir balina cesedi vurdu. Dalgaların sahile sürüklediği cesede dikkatle bakıldığında kuyruk kısmından büyük bir parçanın olmadığı görüldü. Sanki bir yere kısılmış gibi düz bir şekilde kesilmişti. Cesedi inceleyen deniz biyologları bunun tek bir seferde olduğu yönünde beyan bildirdi.Cesed taze sayılırdı, yani uzun zamandır denizde sürüklenmemişti, buda her balığın bir parça alıp koca bir kesik yapma ihtimalini zayıflatıyordu. Peki koca bir balinanın yarısını tek bir seferde kopartacak kadar büyük hangi hayvan yaşıyordu. Bunu belirtmediler ve konu zaman içinde kapandı.

Eski Resimdeki Kanıt : Nazi arşivlerindeki açıklanamayan bir resim geçen yıllarda büyük bir heyecan yarattı. 18 Aralık 1942 de Güney Afrika Cape Town da çekildiği belirlenen resimde bir nazi denizaltısı görülmekteydi fakat resmi sıradışı ve açıklanamaz yapan şey ise denizaltının hemen yanında beliren sudan çıkmış dev hasa bir yüzgeç ve kuyruk parçasıydı. Bu yüzgece sahip deniz hayvanı inanılmaz bir büyüklükte olmalıydı. Denizaltının boyu ile bir ölçeklendirme yapıldığında yüzgeç ile kuyruk kısmının arasının tam 63 feet yani nerdeyse 20 metreye yakındı. Ki hayvanın baş kısmı hariç. Yüzgeçler dikkatle incelendiğinde bir köpekbalığı yüzgeci olduğu açıkça görülmektedir .
Son Gözlemler ve Anekdot Kanıtları

Ne yazık ki, daha yeni gözlemlere gelince, sıradan araştırmacılar ve güvenilirliği olan herhangi bir hikayeye ulaşmak çok zor. İnternet sözde Megalodon karşılaşmalarının klipleriyle çalkalanıyor ve ne yazık ki hepsi sahte. Megalodonun kendisi belki okyanuslarda bir yerlerde saklanırken Cryptozoology , deniz biyologları ve köpekbalığı araştırmacılar günümüzde hala ciddi olarak bu yaratığı aramaktadır. Bazen sürpriz bir rapor, bir yerlerde görülen normalden daha büyük bir köpekbalığı bu arayışı tekrar tetikler ancak, Büyük Beyazların teorik olarak 20 metrenin üzerinde büyüyebileceği göz önüne alındığında, bunlar kesinlikle yanlış tanımlanmış hayvanlar olabilir. Fakat yine de çoğu deniz biyoloğu, 20 metrelik Büyük bir köpekbalığını keşfedebilecek kadar heyecanlı çünkü bunlar belki de efsanevi çok ender görülen canlılar.Ancak dikkate alınması gereken en azından birkaç ilginç belge bulunmakta. Megalodon MonsterQuest Bölümü:2009 yılında Back History Channel gösterisinde MonsterQuest büyük köpekbalığını bildirilmişti. Ekip Cortez Denizini ziyaret etti. Söz konusu canavarların, bölgedeki en büyük Büyük Beyaz köpek balıklarından üç kat daha büyük olduğu ve yerel deniz memelileri popülasyonunun yokediği iddia ediliyordu Monsterquest ekibi Megalodon’u bulamadı, ancak birçok kişi yine de bu dev köpekbalığı halen dolaşırsa, buranın onu bulmak için en iyi yer olacağına inanıyor.

Kuş Adası Canavarı: 2012 yılında, gösterinin bir bölüm Shark Wranglers Kuş adası Canavarı denilen, köpekbalığı araştırmacıları, tekne kadar büyük bir köpekbalığı olduğunu iddia Güney Afrikalı balıkçı bir grup röportajlarında Tekne boyunda otuz ya da kırk metre uzunluğunda dev bir köpekbalığı gördüklerini iddaa etti. Bu balıkçının tanık olduğu bir Megalodon köpek balığı mıydı?


Dev Yüzgeç Saldırısı: 15 Nisan 2013 de Güney Afrika Sahilinde gönüllü bir köpekbalığı gözlemcisi sahile yakın bir yerde suda büyük bir hareketlenme gördü. Büyük bir balina çırpınmaktaydı ve suyun çevresi kan gölüne dönmüştü. Daha dikkatli bakıp olayı ve saldırganı anlamaya çalışan gönüllü bu sırada bir kare resim de çekmeyi başardı. Resimde de görüldüğü gibi balinaya dev yüzgeçli bir şey saldırmaktaydı ve bu yüzgeç kesinlikle bir köpekbalığı yüzgeciydi. Yüzgecin boyu balinanın oranı ile kabaca hesaplandığında 6 feet yani 83 cm etmekteydi. Buda bilinen tüm beyaz köpekbalıklarından çok daha büyük bir şey olduğunu kanıtlıyordu. Bazı araştırmacılar bu yüzgecin bir katil balinaya ait olduğunu söylediler, fakat onların yüzgeç şekilleri resimdekinden çok farklıydı. Konu her zaman ki gibi sadece anlık bir heyecan yaratıp sonra kapandı.

Kurtarma Kamerasına Yakalanan Canavar: Brezilya sahil kurtarma 20 Kasım 2012 de batan küçük bir balıkçı teknesi ile ilgili bir ihbar aldı. Helikopter ile kurtarma timi olay yerine vardılar ve kazazedeleri vinç ile yukarı çekmeye başladılar. Son kazazedeyi de çekecekleri sırada vinç kamerasına dalgaların arasından geçen koca bir canlı takıldı. Olay anında bunu fark etmeyen görevliler daha sonra kamera kaydını izlerken bunu gördü. Canlı tam kazazedenin yanından geçmekteydi. Görüntüleri izleyen uzmanlar bunun bir balina olamayacağını çünkü ağır kanlı hayvanlar olan balinaların bu şekilde çevik hareket edemeyeceğini, ayrıca balinaların kuyruklarının yatay olduğu için görülebileceğini burada ise görülmediğini söyleseler de, varlık bir balina olarak tanımlandı ve olay kapandı.

Ani Karşılaşma: Mart 2013 de Avustralya’nın güney sahillerinde beyaz köpekbalıklarının nüfusu ile ilgili bir araştırma yapan bilimadamlar köpekbalığı kafesinde iken inanılmaz bir şey gördüler. Kameraman Martin İsaacs bu anı kaydetmeyi başardı. Beyaz köpekbalıklarını çekerken birden yan taraftan hızla kadraja giren bir köpekbalığı yine aynı hızla kayboldu. Bu görünen diğer köpekbalıklarına hiç benzemiyordu, yan yüzgeçleri yarasa kanadı gibi kırçıllı, başının ve sırtının üstü ile ufak tepecikler ile doluydu. Daha sonra videoyu defalarca izleyen uzmanlar bunun bilinmeyen bir tür olabileceği sonucuna vardı.


Derin Karşılaşma: Hükümet su altındaki kablo ve denemeler için özel su altı kameraları yerleştirmekte, kablolar boyunca neredeyse yüzlerce su altı kamerası bulunmakta böylece su altında yaptığı deneyleri ve yerleştirdiği kabloları daha net izlemekte. Ayrıca bunu internet ortamından da canlı linkler vererek tüm Dünya izleyicileri ile paylaşmakta.Böylece denizaltı yaşamına meraklı kişiler derin okyanus dibini ve ordaki canlıları görebilmekte. 2010 yılında Şili de yaşayan bir çocuk da Güney Amerika Pasifik Okyanusunda dipten robot kol örnek alırken kameralardan büyük bir şeyin geçtiğini farketti. Videonun tam o anında arkadan büyük bir şey süratle geçiyordu. Öyle ki dipdeki çamuru da kaldırdığı için net olarak belli olmasa da. Biçimi kestirilebiliyordu. İlk önce büyük bir yüzgeç ve onu daha sonra başka büyük bir yüzgeç takip ediyordu. Hız ve karın kısmından bunun bir balina olmadığı belliydi . İki yüzgeç arasındaki mesafe de ölçülerek yaklaşık 19 metre olduğu belirlendi.


Tekne Saldırısı: 5 Nisan 2013 Güney Afrika’da bir bot parçalanmış olarak okyanusda sürüklenirken bulundu. İçinde kimse yoktu ve bot incelendiğinde büyük bir şey ile vurulup parçalandığı anlaşıldı. Botun içinden çıkan kamera kayıtları ise korkunç gerçeği sadece daha gizemli hale getirdi. Kayıt da teknedekiler neşe içinde balık avlarken görülmekte, akşam olduğunda ise tekneye bir şey saldırıp batırmaya çalışmakta. Daha sonrada kayıt bitmekte, görüntüleri seyreden uzmanlar tekneye neyin saldırdığını anlayamadı yada parçalanarak batmasına, fakat o esnada birinin köpekbalığı diye bağırdığı duyulmakta. Bu olayda da teknedekilerin cesetleri asla bulunamadı ve olay zaman içinde önemini yitirdi ve her zamanki olaylar gibi bununda fake olabileceği söylentileri yayıldı.


Nasa’nın Çektiği Fotoğraf: 19 Ocak 2014 tarihinde, NASA’nın (MODIS) Aqua uydusu Brezilya’nın güneydoğu kıyıları üzerinde mikroskobik organizmaların oluşturduğu bir çiçek görüntüsü ele geçirdi. Güney Atlantik sularının, kıta sahanlığı boyunca güneyden kuzeydoğuya 800 kilometre kadar uzanan yamalarla karartıldığına dikkat çeken bu resimde, karartının bittiği noktada, beyazın kabarık bulut benzeri görüntünün hemen ucunda bir karartı tespit edildi .Resim yüksek çözünürlükle yakınlaştırılıp bakıldığında bunun dev bir köpekbalığı olduğu görülmekte. Kıvrılmış şekilde yan yüzgeçleri, başının şekli ve kuyruk kısmının inceliği net bir şekilde görülmekte. Resim biraz daha kaydırılıp kıyıya yakın yerde bekleyen büyük otobüsler ile ölçeklendirildiğinde bu köpekbalığının 22 metreye yakın olduğu sonucu çıkıyor . Bu korkunç bir boyuttu ve uzmanlar ile yetkililer panik çıkmasını önlemek için, bunun sadece basit bir gölge olduğunu, küçük bir balık sürüsünün birleşerek oluşturabileceğini vs, sonuçlar üretip insanları yatıştırdılar ve konu kapandı.

Discovery Channel ve Megalodon Canlıları

Yaşayan bir Megalodon’un kavramı, bazı ilginç filmler ve romanlar da üretti ve bunlar hem amatör hem de profesyonel olan pek çok köpekbalığı meraklılarının dikkatini çekti. Hatta Discovery Channel, Shark Week 2012 için Megalodon’a özel bir bölüm ayırdı ve canavarın büyük bir rekreasyonuyla tamamlandı. Bir sonraki yıl için de konuda lider olmak isteyen kanal, yaratığın yapay bir yorumunu yaptı ve bunu Canavar Köpekbalığı Yaşıyor isimli belgeselde sundu. Bu belgesel Dünya çapında bir ilgiyi ateşledi. Pek çok kişi filmdeki görüntülerin ve aktörlerin gerçek olduğuna inanıyordu. 2014 de Shark Week için Discovery Channel Megalodon Lives i bir rehashed sürümü ile tekrar denedi. Bununla birlikte bir yıl önce şaşırmış aynı insanlar şimdi gerçekleri bulmak için çalışmaya başladılar.

Megalodon Gerçekten Neydi?

Megalodon’u dev bir Büyük Beyaz Köpekbalığı olarak düşünmekle birlikte, pek çok araştırmacı, bunun bir benzeri olmayabileceğine inanıyor. Gerçekten, bazıları da yakın türler olabileceğini savunuyor. Büyük Beyazlar gibi davrandı mı? Çoğu araştırmacı muhtemelen benzer olduğunu söylüyor, ancak elbette emin olmanın bir yolu yoktur. Birisi dev bir Büyük Beyaz Köpekbalığını gördüğünde, gerçekten bir Megalodon kalıntısı olabilme ihtimali nedir?Bu açıdan bakarsak, tarih boyunca sayısız belgesiz Megalodon gözlemleri olmuş olabilir.

Dev Dişler ve Büyük Çeneler

Megalodon dişleri tüm Dünyada keşfedilmiş ve bugüne kadar bulunmaya devam edilmiştir. 2016 Şubat da Suffolk, bir adam, bir gün yerel bir nehirde 80’den fazla Megalodon diş bulmuştur. Büyük Beyazlar gibi, Megalodon da testere dişliydi. Modern köpekbalıklarını, müthiş ve korkunç yırtıcılar olarak düşünmekteyken, Megalodon yepyeni bir terör sınıfına girmiş oldu. Sayısız yüzyıldan sonra bile, bazı fosilleşmiş Megalodon dişleri dokunulduğunda keskinliklerini hala korumaktadır. Yalnızca insan olarak balina gibi büyük bir avlarına bu dişler ile neler yapabileceklerini hayal edebiliriz. En büyük Megalodon dişleri, yedi inç uzunluğunda olabilir, bu da yetişkin bir adamın elinin büyüklüğüne eşittir. Megalodon dişleri Büyük Beyaz dişlerinin daha büyük versiyonlarına benzemekle birlikte paleontologlar Megalodon dişleri ve Büyük Beyaz Köpekbalığı arasında yakından ilişki olmadığının kanıtı olarak ufak farklılıklara işaret ediyorlar. Bu Büyük Beyaz’ın Carcharodon yerine cinsi Carcharocles koymak istenmekte. Bu tartışma halen devam etmektedir. Toplamda, Megalodon dişleri Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Güneyde ve uzak Kuzey İngiltere ve Danimarka gibi yerlerde de bulunmuştur. Ayrıca Japonya, Hindistan ve Hırvatistan gibi çeşitli yerlerde de pek çok Megalodon dişi bulunmuştur. Bu da Megalodon’un gerçekten küresel bir köpekbalığı olup neredeyse Dünya okyanuslarının çoğunda yaşadığını düşündürmektedir.

Güçlü bir ısırığın kuvveti

Bu köpekbalığı, mirasından bağımsız olarak, hayvan krallığında daha önce veya daha sonrasında görülmemiş bir dizi ısırma kuvvetine sahipti. Araştırmacılar Megalodon ‘un 18 tonluk ısırık gücüne sahip olabileceğini hesapladı! Bir T-Rex’in ısırık kuvveti ise bunun yalnızca üçte biri idi. Bugün dünyamızdaki en güçlü ısırık ise tuzlu su timsahında bulunmakta ve yalnızca yaklaşık 3700 kg ye ulaşmakta. Dişlerinin ve çenesinin güçlü bir tahrip edici olduğu açıktır. İlginçtir, bazı araştırmacılar, önce avının kanat yüzgeçlerini ısırmış olabileceğini söylüyorlar. Bu da, Megalodon’un diş cephaneliğini sadece güçlü olmakla bırakmaz aynı zamanda belirli bir hassasiyet de sağlar.

Davranış ve Avlanma Tekniği

Modern Büyük Beyaz Köpekbağına’a çok benzeyen Megalodon, muhtemelen avına sürpriz bir şekilde aşağıdan veya hızla yaklaşan bir pusu avcısıydı. Bu çok aktif bir köpekbalığı olabileceği anlamına geliyordu, balina köpekbalığı gibi devasa ve hantal bir dev değil. Yine, modern Büyük Beyaz gibi. Megalodon’un saldırısı avının sert kemikli kısımlarına, karın kısmına ön kollarına, göğüs kafesi ve üst omurgaları üzerinde dururdu. Bu tıpkı büyük beyazların saldırısına benzerdi. Büyük beyazların aşağıdan kurbanlarına vurmak ve kan kaybından süre sonra geri çekilme tercih ederken, Megalodon aşağıdan kenetlenerek parçalamaktaydı. Megalodon, da balinaları, yunusları, diğer deniz memelilerini ve hatta dev deniz kaplumbağalarını da avladığı için Dünyanın hemen her okyanusunda bulunmuş geniş bir av menüsü vardı, buda herşeyi yiyebildiği için hayatta kalma şansını da arttırmaktaydı. Bugün hala hayatta olsaydı, balinaların kıyıya yakınlığı hesaba katıldığında ve 60 metrelik büyük bir köpek balığı hemen göze çarpacağı için Megaladonun davranışları da büyük ölçüde değiştirmiş olmalıydı.

Kaynakça: www.gizemlervebilinmeyenler.com

CEVAP VER

*