Katlar konusunda daha derine inmeden önce Majikal piramitin incelenmesi ve bilinmesi gereklidir. Tragna çalışmalarının esası piramit ve diğer geometrik şekiller üzerine kurulmuştur.

magiccircle-belkasummoning

Özellikle Talismanik maji ile ilgili çalışmalar kesin bir geometrik bütünlük istemektedir. Tabii bütün geometrik şekiller içinde de en fazla piramit ve onun iki boyutlu gösterimi olan Üçgen önemlidir.
Gerek fizik ve gerekse de Astral planlarda esas olarak üç tip piramit mevcuttur. Bunları (a), (b) ve © piramitleri olarak isimlendiriyoruz.

a) Taban uzunluğu, yüksekliğinden fazla olan piramittir. Mesela, Taban uzunluğu dört ise yükseklik üçtür. Bunun fizik plandaki en iyi örneği Keops pirmitidir. Tabii, Keops’un boyutları burada örnek
olsun diye verilen orana uymayabilir.

b) Bu piramitte, taban yüksekliğe eşittir. Yani taban dörtse, yükseklik de dörttür. (b) Piramitine fizik planda en fazla uyan örnekse, Kefren piramitidir.

c) Yüksekliği, taban uzunluğundan fazla olan piramittir. Bunda da, eğer taban dörtse, yükseklik beştir. Bu tip piramitin fizik planda bir öneği olup, olmadığı tarafımızdan bilinmemektedir.
piramitlerin oranları özet olarak şöyledir: (a): y = (t/4)*3 (b): y = t ©: y = (t/4)*5

Çeşitli devirlerde, değişik kimseler tarafından ve gene değişik amaçlarla, piramitler hakkında bir çok araştırma ve deney yapılmıştır. Hernedense bu araştırma ve deneylerde daima Keops
ele alınmıştır. Keops’un küçültülmüş modellerinin mekezine yerleştirilen traş bıçaklarının kendiliklerden bilendiği, ekmeklerin daha geç bayatladığı, balık ve benzeri gıda maddelerinin daha geç kokuşup, bozulduğu, bitik pillerin şarj ettikleri ve daha bir çok benzeri şey bilinmektedir. Bu deneylerden, piramitin geometrik yapısının, dünyanın manyetik akımını odakladığı ve merkezde bir enerji odağı oluşturduğu, daha doğrusu tepeden tabana inen bir enerji odağı yarattığı sonucu çıkartılmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler yurdumuzda da yayınlanmış olan, piramitlerle ilgili bir çok kitap bulabilirler.evren-sembol-spiral-sonsuzluk-pentagram-om-mandala-cleft-fatima-12

Majikal teoriye göre, Piramitin enerji açılımı tabanda bitmez, dünyanın merkezine doğru inmeye devam eder. Bundan başka, merkezdeki enerji sütunu üzerindeki merkez odağı da bir tane
(Piramitin merkezinde olan) değildir. Mesela, tabanla merkez arasındaki mesafe kadar, tabandan aşağıda da bir enerji odağı vardır. Bu ikinci, alt odak noktası da Majikal maksatlarla kullanılır.
Bir yere asılan küçük piramit modellerinin çok az salınım yaptığı, altına bir cisim koyulup, çalışma yaparken piramitin kendi ekseni etrafında durmadan döndüğü ve durduğu zaman da dört yüzünün
dört ana yön doğrultusunda durduğu (Genellikle) gözlemlenmiştir.

Bunlardan başka, tarafımızdan bazı kesin olmayan deneyler de yapılmıştır. Piramitin içindeki ve altındaki enerji odakları fizik ve Astral enerji odaklarıdır. Burada anlatılan piramit modelleri de bir anlamda Fizik ve Astral alemlerin sembolleridir.

(a) Piramitinin fizik örneği Keops’tur. Piramiti fizik dünyayı gösteren piramittir. Tamamen dünyayı, maddeyi ve fizik planı anlatır. Taban tabana yerleştirilen iki tane Keops modelinin basık bir şekil oluşturduğu görülür. Dünya da tam bir küre değil, basık bir geometrik yapıdadır.

(b) Tipi piramit için örnek olarak Kefren gösterilmişti. Bu
piramitlerden de iki tanesi taban tabana yapıştırılırsa daha sivri bir şekil meydana çıkar. Bu piramir Astral alemi ve ruhu, fizik ortamda
da uzayı sembolize eder. (a), Fizik plandaki tesir ve deneyleri gösterirken (b), majikal etkileri anlatır.

© Piramitine gelince. Bu piramit üst Astrala aittir. Çok üst seviyeleri ve bazı yardımcı etkileri sembolize eder. Taban tabana yapıştırılan iki © piramiti de oldukça sivri bir şekil yaratır. Bu şekiller üstüste konduğu takdirde de ©’nin, (b)’yi ve (b)’nin de (a)’yı içine aldığı görülür. Başka bir ifadeyle a,b ve c piramitleri Tanrı veya Tanrı’nın gücü, Astral alem ve fizik plandır. al_azif_circleBu çalışma notlarında bundan sonra geçecek olan herhangi bir piramit sözü, aksine bir kayıt olmadığı takdirde kesin olarak (b) piramitini anlatacaktır. Piramitler Evrenin sembolüdür. Bütün evreni bir piramit şeklinde düşünebiliriz. Yıldızlar, gezegenler ve galaksiler bu piramitin duvarlarındadır. Tanrı da ortadaki enerji sütunudur. Tabii, bu sözlerle evrenin gerçekten de piramit şeklinde olduğu kastedilmiyor. Ayrıca evren gerçekten de piramit şeklinde olsa bile bunu bilemeyiz.

Nasıl ki, bir anti evrenin ve/veya bir antimadde dünyasının var olduğu kabul ediliyorsa, aynı şekilde bir anti, ve bizim terminolojimize göre, bir Kara piramit mevcuttur. Kara piramit, beyazın tabanından başlar. Yani evrenin gerçek sembolü taban tabana yapışık olan iki piramitten meydana gelir. Kabalistik anlayışa göre, Kara piramiti, Kabala’nın Kliphoth’u ile eşitleyebiliriz fakat bu tam olarak doğru olmaz. Kara piramit Şeytani bir etkiden ziyade antimadde evrenidir. Her iki piramitte de, yani Beyaz ve Kara piramitlerde, aydınlık ve karanlık yanlar vardır.
s7_52rŞu da kesinlikle anlaşılmalıdır ki, burada söz konusu edilen kara ve beyaz piramitlerle Astral alem ifade edilmek istenmektedir. Sembolizm tam olarak uysa bile fizik plandaki madde ve antimadde dünyaları değil. Yukarda, piramitin enerji açılımının zeminden aşağıya doğru uzandığı belirtilmişti. aynı şekilde Kara piramitin enerji açılımı da zeminden yukarıya doğru devam eder. Piramitin, kağıt üzerindeki iki boyutlu, tipik gösterimi üçgendir. İki piramit veya iki boyutlu alandaki gösterimleri olan iki üçgen, ve enerji açılımları çizilirse ve bu çizim belli bir noktadan kesilirse ortaya tam bir Hexagram çıkar. Bir çok eski okültist hexagramı, biri siyah, diğeri beyaz iki üçgenle göstermiştir. Bunu sebebi burada anlatılan madde ve antimadde evreni fikridir. Bununla beraber bu sembolizm piramit esasında düşünülmemiş de olabilir fakat sonuç aynıdır…

banner

CEVAP VER

*