Kuran ayetleri dünya dışı yaşam hakkında ne diyor?
Tarih’in eski çağlarından beri gözlemlenen olaylar.
Günümüzde yapılan binlerce gözlem ve görgü tanığı.
Matematiğe göre evrenin bir yerinde var olmak zorundalar. Kaçırılma vakalarının ve ufo gözlemlerinin faili kim? Cinler mi? Yoksa uzaylılar mı? Bizlerden bir şeyler saklanıyor Kuran ayetleri onların sakladıklarını bizlere açıklamak mı istiyor? Dünyan dışı yaşam ve Ufolar hakkında ortaya atılmış binlerce teori var. Kuran ayetlerin de de bazı anlatımlar mevcut. Siz bu ayetler hakkında ne düşünüyorsunuz?

– Neden onları göremiyoruz? Kuran bu soruya bir cevap veriyor mu?
– Yakında herkesi tatmin edecek bir temas gerçekleşecek mi?

Bizlerin gözüne uçsuz bucaksız ve kocaman görünen dünyamızın, Evrende işgal ettiği yer tüm plajlarımızda ki kum taneleri arasında sadece 1 tanesi kadardır. Dolayısıyla evrende bizlerden başka bir yaşam formunun olmadığını iddia etmek ancak iddia sahibinin zeka geriliğiyle açıklanabilir. Yanlış anlamayın bu sözler bana ait değil. Dünyanın en saygın bilim dergilerinden birisi olan Euro scientisttin dünya dışı yaşam hakkında yayınladığı bir makalenin ilk dizeleri… Oldukça da anlamlı bir cümle nitekim dayanağı matematik tabanlı istatistik bilimi. Ancak bu videoda işimiz bilimle değil. Acaba Kuran’da ve islam kaynakların da uzaylılara dair ne tür bilgiler veriliyor işte bunu irdeleyeceğiz. Bir takım kimseler Kuranda yahut islam kaynaklarında uzaylılara dair bir delil bulunmadığını iddia eder ve gözlemlenen / yaşanan olayların Cinlerin işi olduğunu söylerler. Fakat bu iddiayı savunan kişilerin hiç birisini bir din adamı kimliği yoktur. Aksine hiçbir din adamı Dünya dışı yaşam yoktur dememiştir. Bir takım insanlarda telepati yoluyla uzaylılarla iletişim kurduklarını iddia etmekte ve belli dönemlerde de bilinmesi çok güç tutarlı bilgiler aktarmaktadırlar. Elbette bunların bir kısımlarını Cinler kandırıyor olabilir. Fakat dünyanın eski çağlarından beri gözlemlenen ufo ve uzaylı olgusunu başlı başına cinlere yıkmak akıl karı değildir. Nitelkim bu iddiayı ortaya atan kişilerin Cinlerin dalga beden yani enerji varlıklar olduğundan dahi haberi olmadığı açıktır. Keza cinler enerji varlıklar oldukları için radarlar tarafından görüntülenmesi imkansızdır. Fakat ufolar radarlara sık sık yakalanmaktadır. Ayrıca ayetlere göre cinler dünya ehlidir. Uzay değil. Kimi önde gelen İslam alimleri devirlerinde yaşanan gökyüzü fenomenleri kendilerinde sorulduğunda Yıldızlarda yaşayan insanları işaret etmişlerdir. Yaratılmış 18.000 alemden bahsedilmektedir. Bu konuda Nihat Hatipoğlu’nun güzel bir anlatımı var onun linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Öte yandan Kuran’da uzaylılar yok diyor demek Allah’ın yaratma gücünü kısıtlamak anlamına da gelmektedir. Kuran ayetleri yoruma açıktır ve bir ayeti yorumlamak 15 – 20 sene süren zahmetli bir eğitimin neticesin de olur. Yani herkes ehil olduğu şeyi yapmalıdır. O yüzden ben size burada Ayetleri alıp mana vermeye çalışmayacağım. Nitekim bazı ayetler’e yorum yapmak gerekmemektedir. Çünkü kesin ve nettir. Örneğin namazı dosdoğru kılın dendiği zaman bu Ayet yorumlarla mealle alınıp farklı bir yere çekilemez çünkü mesaj açıktır. Mesajı anlamak için ayet üzerinde etraflıca düşünmek yeterli olacaktır. Ayetler’den sonra yaptığım yorumlarsa tamamen benim ayetten anladıklarımdır. Unutmayın ki ben bir din alimi değilim. Sizlerde ayetler hakkında benim gibi düşünebilir ve kendi düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. Fakat konu çok hassas olduğu için ehil bir kimseden onay alma ihtiyacı hissettim bu bağlamda da ayetler hakkında yazdıklarımı benimde yakından takip ettiğim Kerem Önder hoca efendiye ileterek incelettim ve ondanda onay aldım. Videonun açıklama kısmında Kerem Önder hocanın kanalının linkini de sizler için bırakıyorum. Şimdi sizlerle o ayetleri paylaşacağım. Altına müzik koymayı uygun görmedim.

Sura üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri bir yana, göklerde olanlar da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar, Hepsi Allah’a boyunları bükülmüş olarak gelir. Neml Suresi 87

Ayetten göklerde bir takım canlıların olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunlar zeki canlılar mıdır? Değil midir? Bunu anlamak için gelecek ayetlere bakmamız gereklidir. Bunlar cinler yahut meleklerdir diye düşünenler de yanılıyorlar çünkü diğer ayetlerde neler oldukları açıklanıyor.

Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması (Bazı mealler de zeki canlıları yayması şeklinde tercüme edilmiştir.) O’nun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter. Şura Suresi 29,

Bu ayette uzaylıları neden hala göremediğimize dair açık bir delil olabilir. Ancak göklerde yayılan canlılar açık şekilde ifade edilmektedir. Buda zaten en başından Kuran’da uzaylılar geçmez söyleminin ne denli yalan yanlış ve ayeti inkara gireceği için kişinin İmanı açısından tehlikeler içerdiğinin açık delilidir.

Yeryüzünde ve göklerde bulunan şuurlularla, dizi dizi kuşların Allah’ı tesbih ettiğini görmez misin? Nur Suresi 41

Bu ayet 1960 lar ve öncesinde ki Türkçe çevirilerde Yeryüzünde ve göklerde bulunan şuurlularla şeklinde yer verilmekteyken, günümüzde yapılan çevirilerde genellikle Yeryüzünde ve göklerde bulunan kişilerin şeklinde tercüme edilmektedir. Dünyadan gökyüzüne baktığımızda bizler sınırlı görüşümüzle sadece belli başlı yıldızları görebiliyor olsak da Gökyüzünden kasıt tüm evrendir. Ve ayet evrende yaşayan başkaca kişilerden yahut akıllı yaşamdan açıkça bahsetmektedir. Cinler yer yüzü halkındandır. Melekler olabilir diye düşünürseniz Ayet ona da pek ihtimal vermiyor. Nitekim melekler şuurları olsa da iradeleri yoktur bu sebeple ayetin tanımına uymamaktadırlar. Ayrıca ayette bahsedilen melekler olsaydı Kuşlar dahi açık bir dille zikredilirken meleklerde muhakkak zikredilirdi. Meleklerin kastedilmediği başka bir ayette de açıkça anlatılmaktadır birde ona bakalım.

Göklerde bulunanlar, Yeryüzündeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük göstermeden Allah’a secde ederler. Nahl Suresi 49

Az evvel bahsettiğimiz ayette neden göklerde bulunanların melekler olamayacağı, bu ayeti kerime de açıkça ifade ediliyor. Yeryüzünde ki canlılardan kasıt insanlar, cinler ve yeryüzünde yayılan tüm mahlukattır. Peki Göklerde bulunanlar kimdir? Elbette en doğrusunu Allah bilir.

Göktekilerin ve yerdekilerin tümü Allah’ın huzuruna kul olarak geleceklerdir. Meryem Suresi 93

Az önce incelediğimiz iki ayette de göklerde yaşayan kişiler yahut şuurlular olduğunu gördük. Bu kişiler akıl ve bilinç sahibi olduklarına göre ayet ve hadise muhattabtır ve dolayısıyla vakti geldiğin de hesap vermek üzere yüce Allah’ın huzuruna çıkmaları son derece normaldir.

Yerin ve Göklerin ve bunlarda bulunanların mülkü / yönetimi Allah’ındır. O’nun her şeye gücü yeter. Maide Suresi 120

Bu ayette de hem yerde yaşayan bizler gibi canlıların hem de uzayda yaşayan başkaca canlıların ve gerçekleşen tüm olayların Cebnab-ı Allah’ın yönetimi ve izniyle gerçekleştiği ifade edilmeye çalışılıyor olabilir.

Göklerde ve yeryüzünde kimler varsa hepsi onun kuludur. Enbiya Suresi 19

Ayet göklerde yaşayanlarında Allah’ın kulu olduğunu anlatıyor. Ayette ki ince ayrıntı ise Kimler varsa kısmıdır. Çünkü bu kısım yaratılmış varlıklara bir sıfat atfetmektedir. Kimler derken Hayvanlar hakkında kimler denemeyeceğine göre akıl ve bilinç sahibi varlıklar anlatılmaktadır.

Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri, sabah ve akşam, isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler. Ra’d Suresi 15

İsteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler. Bu ayetten göklerde de tıpkı dünyada ki gibi isyankar kulların olabileceği ve  onlar inkar dahi etse Allah’a boyun eğmek zorunda oldukları öte yandan inkar edebilecek kadar düşünme kapasitesine sahip canlılar olduğu kısacası Akıllı bir yaşam olduğu anlatılmak isteniyor olabilir.

Şüphesiz göklerdeki ve yerdeki inanlar için bir çok ayetler vardır. Casiye Suresi 3

Burada da uzay da yaşayan kullukla mükellef varlıkların olduğunu anlamak son derece basit.

Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Fetih Suresi 7

İslam alimleri bu orduları melek orduları olarak yorumlamıştır. Elbette ki bu ordular dünya dışı yaşama ait ordular mı ve yeryüzünde ki ordulardan kasıt insanların kurdukları ordular mı bunları ben yorumlayamam. Ancak bahsedilen orduların melek orduları olduğunu varsayarsak göklerde bir ordu bulunmasının sebebi oralarda da tıpkı dünya daki gibi müdahale edilecek toplulukların olması düşünülebilir.
 
Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O’ndan ister. O her an yeni bir iş ve oluştadır. Rahman Suresi 29

Burada da gökler de yaşayan canlılara kişi sıfatı yüklenmekte ve bir takım istekleri olduğundan Allah’a yöneldikleri ona kulluk eden canlıların göklerde de yaşamakta olduğu anlatılmak isteniyor olabilir.

Doğrusu, Şi’ra (yıldızı)nın’ Rabbi O’dur. Necm Suresi 49

Sirius kelimesinin Arapça karşılığı Şira olan bu yıldız Necm yani Türkçe’si ile Yıldız suresinin 49. ayetinde geçmektedir. 49. ayette geçmesi ilk bakışta sıradan gibi gelebilir fakat ilk idrak etmemiz gereken Allah’nın hiçbir ayetinin sıradan olmadığıdır. Sirius yıldızının varlığını Allah 1400 yıl önce Necm yani Yıldız suresinde 49. ayette bildiriyor. Yeniçağ bilimi ise Sirius yıldızını 1676 yılında Edmond Halley isimli astrofizikçi tarafından gözlemlenebilmişti. Bununla birlikte 1844 yılında Alman Astronom Friederich Bessel Sirius yıldızını gözlemlerken ilgniç bir şeyle karşılaştı. Astronom Friedrich yaptığı gözlemde garip bir düzensizlik olduğunu, dolayısı ile Sirius yıldızının görünmeyen bir yoldaşı olabileceği sonucuna vardı. Bu sonuç Sirius yıldızının yol arkadaşının teleskopla gözlemlenemediği için gözlemlenebilen Sirius yıldızının karakteri matematiksel olarak hesaplanarak ortaya çıkmış bir sonuçtu. 1862 yılında ise Amerikalı Astronom Avlan Graham Clark, 47 cm’lik mercekli teleskopu ile ilk kez Sirius yıldızının yalnız olmadığını ve bir yoldaşı olduğunu gözlemledi ve yeni keşfedilen bu yıldıza Sirius-B ismi verildi. Günümüz profesyönel teleskoplarla yapılan gözlemler de ise sirius B’nin dünyanın adeta bir kopyası olduğunu ve üzerinde yaşam olma ihtimalinin çok yüksek seviyede olduğunu anladık.

Kerem Önder Hoca;
https://www.youtube.com/channel/UCwNdryT14I-gScuPM5brJ8w
https://http://keremonder.com/

CEVAP VER

*