Köpeklerin Gizli Yetenekleri

4297

Sadık dostlarımız olan köpeklere, bakış açınızı sonsuza kadar değiştirecek bir yazıyla sizlerle beraberiz.

Toplumda bazı şeyleri görüp hissedebilen kişiler psişik yada medyum olarak adlandırılır ve farklı bir sınıfa koyulurlar. İnsanlar arasında çok nadir olan bu durum bilim tarafından halen araştırılmakta olsa da gizemini korumaya devam etmektedir. Ancak söz konusu köpekler olduğunda durum tamamen değişmektedir. Köpekler depremi hisseder, Köpekler cinleri görebilir gibi nice halk söylencesini eminim ki duymuşsunuzdur. Ezan okunduğunda kaçışan cin ve ifritleri görüp ulumalarının da sebebi budur.

Aslına bakarsanız bu söylenceler köpeklerin yeteneklerinin sadece çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Köpekler Antik Mısır ve Sümer medeniyetlerinde kutsal sayılırlardı. Özellikle Sümerler de ustalığa erişmiş her bir büyücü eğitmek için bir köpek edinirdi. Sümer tabletlerinde anlatıldığı şekli ile bu eğitim diğer medeniyetlerin aksine bekçilik, korunmak veya avlanmak için değil tamamen ruhsal boyuttaydı. Tüm köpeklerin doğuştan gelen medyumluk, duru görürlük ve telepat özellikleri vardır, fakat bunları kullanmayı bilmedikleri için zamanla körelir. Fiziksel olarakta köpeklerin zayıfta olsa ısı algılayabilen kızıl ötesi bir görüş sistemi mevcuttur.

Yine bu yönde eğitim almadıkları için bu yetenekleri körelmektedir. Köpeklerini ruhsal anlamda eğiten Sümer büyücüleri başka ülkelere giden diğer büyücülerle köpeklerinin telepatik bağları sayesinde bağlantı kurarlardı hatta medeniyetin sonlarına doğru Sümer krallarının emri ile telepat köpekler düşman ülkelerde istihbarat toplamak adına bile kullanılmıştı. Yine bir başka özelliği yakın geleceği hissedebilmeleriydi. Bu durum köpeğin ruhsal eğitim düzeyine göre bir kaç saat bir kaç gün hatta bir kaç ay sonra olacak olan doğal olayları haber verebilecek kadar geliştirilebilmekteydi.

Sümerler sezona göre ne ekeceklerine havanın gelecekte nasıl olacağına büyücü köpekleri vasıtası ile karar veriyorlardı. Tabletler de anlatılanlara göre köpekler gelecekte olacak olan mevsimsel olayları anlık sanrılar şeklinde görebiliyordu, büyücüler her hava olayı için farklı şekilde bir taş belirlemişti köpek hangi olayı gördü ise gidip o olayın taşını yalıyordu. Böylece olacak olan fırtına, kar, tipi gibi hava olayları önceden belirlenip tarım ona göre şekillendiriliyordu. Sümer büyücüleri köpekleri ayrıca cin, ifrit, şeytan gibi dalga beden varlıklarla iletişim kurma amacıyla da kullanıyorlardı. Köpeğe önceden öğretilen özel taş şekiller vasıtası ile köpek varlığa sorulan sorunun cevabına denk gelen taşı yalayarak büyücü ile varlık arasında ki iletişimi sağlamış oluyordu.

İfritler gibi daha kuvvetli varlıklarla anlaşma yapan bazı büyücüler ise ikinci bir yol daha kullanıyordu buna göre her ayın 13’ünde yapılan bir kurban ayininden sonra köpek büyücünün isteği doğrultusunda kendisini varlığa teslim ediyor ve varlık köpeğin bedenine girerek büyücü ile iletişime geçiyordu. Bu ritüel ekseriyetle daha önceden yaşayıp ölen insanların sakladığı hazinelerin yerinin köpek bedenine giren varlık tarafından gösterilmesi için yapılıyordu. Tabletlerde bir çok büyücünün bu yolla hazineler bulup çok zengin olduğundan bahsedilmiştir. Ayrıca köpeklerin durduk yere verdiği havlama boş duvara kitlenerek bakma gibi özel reflekslerle de büyücüler etraflarına bir varlık geldiğini anlayarak görüşme yapmak isterlerse iletişim taşlarını ortaya çıkartıyorlardı.

Antik Mısırda da safkan köpekleri sadece Firavunlar ve Rahipler besleme hakkına sahipti. Şimdiye değin deşifre edilebilmiş Mısır hiyerogliflerinde de rahipler tarafından köpeklerin bu yeteneklerine sıkça baş vurulduğu anlatılmaktadır. Dünyanın enerji çıkış noktalarına irili ufaklı yapılar inşa eden Mısırlılar bu Enerji noktalarını köpekler sayesinde bulmuşlardır. Çünkü köpekler; pozitif ve negatif enerjiyi, algılayabilirler hatta enerji dalgalanmalarını artış ve azalışını dahi rahatlıkla görebilmektedirler. Örneğin halk arasında nazar olarak bilinen şey bilimsel olarak bir kişinin başka bir kişiye kötü enerjisini aktararak olumsuz yönde etkilemesidir.

Bizler nasıl ki gökyüzünde uçan bir uçağı rahat şekilde görebiliyorsak işte köpeklerde bu enerjiyi rahat çok rahat olarak görüp nevisini anlamaktadırlar. Zamanla köpeklerin bu özellikleri unutulmuş olsa da tarihte özellikle Romalılar tarafından fiziksel güçleri için işçi olarak yahut suikastçi olarak köpekler asla önemlerini kaybetmemişlerdir. Günümüzde de sadakatleri ve koruma iç güdüleri ile bizlere dostluk etmeye devam etmektelerdir.

CEVAP VER

*