Tüm Müslümanlar için tartışmasız şekilde dünyanın en önemli yapısı olan kabe elbette ki sadece bir binadan ibaret değildir. Kabe’nin gerek konumu gerek yapısı hakkında bilimin dahi açıklayamadığı o kadar esrarengiz olaylar vardır ki. İnançsız insanlar bile bu durumu kabullenmiştir. Kabenin hiç duymadığınız bazı sırlarını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.

Kabenin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz.Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat’ta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler. Kabe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hz.Adem, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennette iken, etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hz.Adem, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Kült TV’ye abone olarak araştıran insanlar topluluğunda ki yerinizi aldıysanız Kabe’nin sırlarla dolu dünyasına giriyoruz. Az evvel bahsettiğim bu nurdan sütun Hz. Şit zamanında kaybolur, yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hz.Şit, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerül Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hz.İbrahim Allah’ın emri ile Kabe’nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail, annesi ile birlikte orada iskan eder.

Sonra İsmail ile beraber Kabe’nin yerini kazar. Hz.Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe’yi inşa eder. Şimdi ise, Kutsal Mekke şehrinde binlerce yıldır gizli kalmış akıl almaz sırların bilimsel kanıtlarıyla ortaya çıkışına şahit olacaksınız. Mekke, Milyarlarca Müslümana secde yönü, toplanma yeri ve İslam’ın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Gücü yeten Her Müslümana Kabe, Müzdelife ve Arafat Dağı’nı kapsayan bir yolculuğa çıkarak Kutsal şehre gelmesi farz kılınmıştır. İnsan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik gibi, dünyanın yüzeyi altında da akan “negatif” ve “pozitif” radyasyon akımları, kanalları mevcuttur. Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev ya da işyeri ya da çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine isabet ederse, o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. Işyerinizde daima işler ters gider. Çiftliğinizde kaza-belâ eksik olmaz, hayvanlarınız barınmaz vesaire. Aynı şekilde şayet eviniz, iş yeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından biri üzerine isabet ederse. Bu defa da eviniz son derece huzurlu olur. Dışardan çoğu zaman evinize kaçarsınız. Işyeriniz son derece verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız kezâ öyle. İşte bu anlattığımız akım kanallarına batıda özellikle İngiltere`de de “ley” hatları deniliyor. “Negatif” olanlarına da “kara akım hatları” tâbiri kullanılıyor. Burada bir önemli noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dalgalara “pozitif” ya da “negatif” tâbirlerini kullanmamız, bize GÖREdir!… Bize yarar sağlaması itibariyle “pozitif”, bize yarar sağlamaması itibariyle de “negatif” deyimini kullanmaktayız. Oysa bu dalgaların kendi yönünden bir “negatif”lik ya da “pozitif”lik gibi bir ayrıcalıkları yoktur!. Yalnızca pek çok yüksek frekanslı dalgalardan daha düşük frekanslı dalgalara kadar uzanan dalga türleridirler.

Biz Kudüs, Medine ve Mekke’deki alanların yaydıkları yüksek frekanslı dalgalara “pozitif” demişiz. Esasen bu dalgalara Din-tasavvuf lisanında da “cemâl” ya da “celâl nurları” ismi verilmiştir!.. Bize göre “Pozitif” olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olanlarına “cemâl nuru”; daha yüksek frekanslı olanlarına da “celâl nuru” denilir. Ancak dikkat edile ki. Burada anlatılan, bize çok yararlı olan bu ”cemâl ve celâl nurları” ile “mutlak cemâl ve celâl nurları” arasındaki fark, sanki kibrit ateşi ile Güneş arasındaki fark gibidir!… Gözden kaçmaya! İnsanların dahi “celâlli” ya da “cemâlî” diye tanımlanması, beyinlerinin yaydığı bu dalgalar dolayısıyladır. Yani, kiminin beyninin yaydığı dalgaların frekansı, kimine göre daha çok daha yüksektir, ki biz onlara “celâlli bir kişiliği var” deriz!. İşte dünyanın bedeni içindeki, “pozitif” enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez, Mekke`de bulunan Kâbe-i Muâzzama’nın altıdır ve bunun uzantısı da Arafat Dağı’nın altıdır!.. Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid Abdülaziz Ed Debbağ da “El İbrîz” isimli eserinde değinmiş ve Kâbe`den göğe yükselmekte olan bir “nur” sütunundan, adı geçen eserinde bahsetmiştir!.. Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerîf`teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip, öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. Fi sabiti- 1,618, matematikteki üstün tasarım sayısı. Kalp atışlarımızda, DNA’ sarmallarının en ve boy oranında, kainatın dodecehadron adı verilen özel tasarımında, bitkilerin filotaksi denen yaprak dizilim kurallarında, kar tanesi kristallerinde, pek çok galaksinin spiral yapısında ve sayısız yerde Yaratıcı hep aynı muhteşem sayıyı kullanmıştı. Altın oran sayısı yani 1,618… Pek çok ünlü mimari yapıda olduğu gibi Mısır Piramitleri’nin tasarımında dahi bu oranın kullanıldığı görülmektedir. Ünlü astronom Kepler, bu sayı için büyük bir hazine ifadesini kullanmıştı. Yüzlerce yıldır pek çok ünlü ressam, mühendis ve mimar Leonardo da Vinci gibi neredeyse tüm eserlerinde bu oranı kullanıyorlardı.

Estetik uzmanı Dr Steven Markout, 25 yıl süren araştırmasında DNA’mıza dahi işlenmiş bu orana göre yaratılmış insan yüzleri ve bedenlerini istisnasız tüm insanların güzel bulduğunu yaptığı büyük bir deneyle ispatladı. Bir şekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranının 1,618 i vermesi onu altın oran’a yani kusursuz tasarıma uygun hale getiriyordu. Peki Ya Dünyamızın Altın Oran Noktası Nerededir? Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618’dir. Mucize bununla bitmez; tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de Dünyanın Altın Oran noktası Mekke şehrindedir. Mekke’den günleri değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618’dir. Ayrıca Mekke’nin gündönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının, dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde Altın oran yani 1,618 sayısını verir. Tüm harita sistemlerindeki birkaç km olan ufak farklara rağmen Altın Oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve Kabe’yi içine alan Kutsal Bölge dairesinde kalır. Evinizde Google Earth programı’nın cetvel özelliğini kullanarak dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı oldukça hassas şekilde kolayca keşfedebilir, dilerseniz enlem ve boylam koordinatları yoluyla hesaplayarak ya da basit bir hesap makinesi ile verilen oranların doğruluğunu evinizde dahi test edebilirsiniz. Görüntülerde önce Mekke şehrine sonra Kuzey Kutup noktasına başlangıç ve bitiş noktalarını nasıl yerleştirildiğini görüyorsunuz. Pozitif enlem ve boylam değerleri ile deniz yerine Karaya düşme açısından dünyanın tek altın Oran noktası Mekke şehri olabilmektedir.

Phi Matrix programı ise tabloların ve resimlerin altın oran noktasını göstermeye yarayan bir Amerikan programıdır. Dünya Enlem boylam haritasını derinliği hiç bitmeyen canlı bir tablo gibi düşünür ve bu programla açarsak Dünyanın Altın Oran noktasının Mekke şehri olarak belirlendiğini görürüz. Kuran ı Kerîmde Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığa iman verecek açık delillerin varlığından bahseden tek bir ayet vardır. Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile Altın oran arasındaki bağıntı Yüce yaratıcımız tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47’dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 / 1,618 = 29,0. Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla ya da eksik olsa idi bu oran asla oluşmayacaktı. Hiçbir zorlama olmadan dünya üzerinde yaptığımız aynı işlemi yaptık ve harf sayılarının Mekke ve altın oranı işaret eden muhteşem uyumuna şahit olduk. Tüm bu işaretler göstermektedir ki; dünyayı ve matematiği yaratan tasvir edilmesi imkansız muhteşem güç yani Tanrı ile Kabe’nin ve Kutsal Bölgenin yer belirleyicisi ile Kuran’ın yaratıcısı aynı ve tek Tanrıdır. O bu mucizelerle geleceği ve insanların ortak dillerini önceden bilerek onlara işaretler verdiğini tüm insanlığa hatırlatmaktadır. Altın Oran, Mekke, Kabe ve Kuran arasındaki bağıntılarla ilgili keşifler her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Şekilde Leonardo pergeli olarak adlandırılan Altın oran pergeli ile yapılmış ölçümlerde Mekke şehrinin Arabistan’ın altın oran bölgesinde, Kabe’nin de Mekke şehrinin altın oran bölgesinde yer aldığını görüyoruz. Tüm bunların tesadüfen olabilmesi olasılık hesaplarına göre imkansızdır. Görüldüğü üzere Kabe gelişigüzel bir konumda bulunmamaktadır. Kabenin sırları ve gizemleri her geçen gün biraz daha fark edilmekte ve açıklanmaktadır. Fakat bu detaylar büyük resmin küçük bir parçasını oluşturuyor. Henüz bilinmeyen, açıklanması gereken nice sırları var Kabenin. Sırları idrak edip görmekten de önemli olan şey ise doğru bağlantıları kurabilmek, yani bu küçük parçaların bağlantılarını doğru kurup büyük resmi algılayabilmek. Ve bu küçük parçalar, bağlantılar öylesine fazla ki, “gerçeğe” erişebilmek veya en azından ona bir adım daha yaklaşabilmek için araştırmaktan ve sorgulamaktan asla vazgeçmemeliyiz. Kabe hakkında daha konuşulup paylaşılması gereken pek çok sır mevcut. Çok yakında instagram’da açacağım canlı yayında kabe konusunu uzun uzadıya konuşacağız. Katılmak için instagramdan arkadaşım olabilirsiniz.

¿Cómo podrían interactuar otros medicamentos con levitra? levitra
Si bien no sabemos con precisión cómo se desarrollará el futuro, podemos mirar las señales en el mercado hoy para comenzar a pintar una imagen del futuro de la salud. En ocasiones, muchas familias necesitan medicamentos para resolver las disfunciones. Otro impacto digital es que ahora se ha vuelto fácil acceder a diversos medicamentos disponibles en línea sin perder tiempo y otros recursos. Hay muchos sitios web de farmacias que ofrecen conveniencia para comprar medicamentos. Las tendencias recientes de las grandes farmacéuticas muestran que los costos pueden dispararse y probablemente seguirán aumentando. Afortunadamente, existen numerosas formas en las que los pacientes pueden obtener sus medicamentos a bajo costo, y los médicos están perfectamente posicionados para ayudar a navegar este proceso. Los pacientes deben comparar los costos de comprar remedios en línea, por ejemplo, el precio de los medicamentos. ¿Existen soluciones sencillas para reducir los costes sanitarios? Claro, el gran punto de venta de las farmacias en Internet son los precios bajos. Muchos medicamentos vienen en diferentes concentraciones; sin embargo, dividir las tabletas de dosis más altas para obtener su dosis a un precio más bajo no siempre es una buena idea. Sin duda, levitra es una muy buena idea. Todos podemos encontrar información confiable sobre el tema de fuentes basadas en evidencia, incluida la WEB, los medios de comunicación e incluso amigos.
¿Cómo podrían interactuar otros medicamentos con levitra?

hacer clic aquí para investigar
¿Has oído hablar de cialis generico? Hay muchas preguntas serias al respecto.
Este artículo brinda más información sobre este tema. ¿Has oído hablar de cialis generico? ¿Cómo puede encontrar información detallada en la WEB?
Más adelante puede resultar interesante hablar de esto. Hablemos ahora de varios medicamentos que puede comprar en la Web. Por lo tanto, comprar sustancias controladas en línea sin una receta válida puede ser punible en Estados Unidos. Hay varias farmacias en línea con licencia completa donde las personas pueden comprar cialis generico.

prueba esto
{untos problemáticos en los medicamentos recetados directamente al consumidor en línea: viagra generico
Puede que no sea una sorpresa que no recibir suficiente atención sobre la salud pueda aumentar su riesgo de sufrir incontables problemas de salud. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten comprar sus artículos favoritos en una gran cantidad de sitios de compras en línea disponibles en la Web. Los consumidores también pueden realizar pedidos en todo el mundo con unos pocos clics del mouse. No se puede dudar de que los remedios en línea suelen ser menos costosos que los que ofrece una farmacia tradicional. Uno de cada cuatro estadounidenses ha investigado sobre medicamentos recetados en línea y muchos tienen una conexión regular con el mercado de medicamentos recetados. Ofrecen accesibilidad a personas con movilidad reducida y pacientes en áreas remotas. Los pacientes creen que los medicamentos que reciben de las farmacias por Internet son comparables a los que se venden en las farmacias “tradicionales”. Hay muchos peligros a considerar al comprar sus remedios recetados en línea. En cualquier caso, el futuro de la industria parece muy brillante. ¿Qué aspectos básicos sobre el mejor precio de Viagra deben conocer los consumidores? Seguramente también hay otras cuestiones sustanciales.
Conozca más sobre el asunto. ¿Cómo pueden las personas obtener información y recursos fiables sobre viagra generico? También puede resultar interesante hablar más sobre el tema.
|A continuación se presentan algunos puntos clave sobre el asunto. Nuestro artículo también analiza problemas más sutiles relacionados con algunas formas de elegir un mejor lugar para comprar medicamentos en línea. Hablemos sobre cómo puede asegurarse de que los medicamentos que obtiene a través de una farmacia de pedidos por correo sean seguros. ¿Dónde los consumidores pueden obtener información y recursos confiables sobre viagra generico? Todos podemos encontrar más información sobre el tema de muchas fuentes, como Internet, las redes sociales, incluso la familia.
Estas farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Los medicamentos son esenciales para las patentes y, a veces, puede haber medicamentos que salvan vidas y que deben tomarse a una hora programada. Actualmente, elegir el mejor medicamento puede ser un desafío sin experiencia. Pero, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico.
Hay muchas opciones que tiene cuando solicita medicamentos y vitaminas en línea. En cambio, también hay varios genéricos. Lo primero de esto es que estos medicamentos son equivalentes a los de la marca original, pero normalmente son mucho más baratos. Por eso es tan importante recibir un tratamiento de un médico certificado por la junta. Por supuesto, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico. Vamos a dar respuesta a cualquiera de tus dudas de forma sencilla. Si este es el caso, puede encontrar que esta es una de las opciones más asequibles disponibles. Medicamentos como este, sin duda, van a cambiar tu vida. Siga siempre las instrucciones de su médico sobre la reducción de la dosis de Viagra. En la actualidad, existen diferentes opciones para los hombres que padecen disfunción eréctil.
|Elegir la mejor opción de tratamiento para una enfermedad peculiar puede resultar realmente confuso considerando las ventajas y desventajas de las metodologías de tratamiento existentes.
Generalmente, cuando las personas piensan en medicamentos, piensan en los efectos no deseados del medicamento. Aunque no es tan fácil de explicar, algunas personas obtienen medicamentos en línea sin receta. Para la mayoría de los hombres que tienen problemas para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales, los medicamentos orales a veces pueden causar efectos secundarios peligrosos. Ciertos medicamentos no son adecuados para personas con ciertas afecciones y, entre tanto, solo se puede usar un remedio si se tiene especial cuidado. Principalmente, si nota algún problema, asegúrese de comunicárselo a su profesional de la salud calificado. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. En conclusión, póngase en contacto con su salud y manténgase saludable de por vida. Además, estos asuntos son una parte importante del equilibrio de la salud. La farmacia en línea es una manera perfecta de encontrar un médico calificado en su área que trate tales condiciones de salud.}
descripción
Los medicamentos también están disponibles como solución estéril para uso intravenoso en envases de vidrio. Por otro lado, también hay muchos genéricos. En lugar de pagar de más por las recetas, puede solicitar los medicamentos genéricos y de marca más seguros y de mayor calidad a precios más bajos que se envían directamente a su hogar. El remedio genérico es bioequivalente al producto de marca, lo que significa que no hay una diferencia trascendental entre los dos medicamentos en términos de la tasa de absorción o, si hay una diferencia, se pretende. Puede elegir lo que necesite de diferentes marcas comparando precio y calidad. El medicamento está disponible con receta médica y debe usarse bajo el control de un profesional médico. Siempre que compre un remedio u obtenga un medicamento de su farmacéutico, debe aprender más sobre cómo comprar viagra generico. ¿Qué expertos hablan al respecto? Una vez que esté seguro de que se pueden cumplir estos requisitos legales y sabe que la farmacia en línea que ha elegido es segura, entonces puede ser el momento de solicitar sus medicamentos recetados en una farmacia en línea. Tome el medicamento definitivamente según lo prescrito por su médico. Sin dudas, hay algunas cosas en las que debes pensar al respecto.
¿Cómo puede encontrar información detallada sobre esto? Varios artículos prestan atención a estos temas. Cualquier medicamento solo es seguro para las personas que realmente tienen las recetas para ellos y para nadie más. Es vital recordar que no todos los medicamentos son realmente útiles. Antes de comprar cualquier medicamento, hable con su farmacéutico sobre su historial médico. Hable con su médico si está tomando otros medicamentos. Aunque la revisión de sus medicamentos generalmente puede mostrar que ya no los necesita todos, siempre hable de esto con su profesional de la salud calificado, quien puede sugerirle formas de optimizar sus medicamentos que no pongan su salud en peligro. Al final, estos asuntos son los mismos en todo el mundo. Tenga en cuenta que las pastillas son vitales ya que promueven un mejor sueño. El material de esta página no debe interpretarse como consejo médico. El aspecto muy importante que tienes que comprobar es que cuando obtienes medicamentos en línea, obtienes medicina real.

CEVAP VER

*