Hz İsa’nın kardeşi varmıydı? Bu konu hıristiyan dünyasında geçmişten günümüze kadar tartışılmıştır.

Yeni Ahit’te bulunan birtakım pasajlar bu spekülasyonu neredeyse iki bin yıldır körüklüyor. Markos İncilinde Hz İsa’nın erkek ve kız kardeşlerinden bahsedilmesine karşın, Matta incilinde erkek kardeşleri James, Joseph, Simon ve Yahudiler den bahseder. Bu örnekler dinsel değil mecazi midir, yani bunlar sadece ruhani kardeşler midir? Eski bir metnin inanılmaz yeni bir bulgusu, James’i bu tartışmalı gizemin ışığı altında bıraktı . Katolikler için, Hz Meryem’in daimi bekaret süresi, Hz İsa’dan sonra başka çocuk doğurmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla Katoliklere göre Hz İsa’nın biyolojik kardeşleri olması sözkonusu değildir. Zaten bu durum Katoliklerin Hz İsa’ya atfettikleri tanrılık olgusunada ters düşmektedir. Bununla birlikte 4. yüzyılda Aziz Jerome tarafından desteklenen görüşte, bazı katolik alimlerin Hz İsa’nın kuzenlerini gördüklerinden bahsedilir. Yine aynı zamanlarda yaşayan başka bir aziz olan Salamis piskoposu Epiphanius, Joseph’in daha önceki evliliğinden çocukları olduğunu ve bu durumun da Hz İsa’yı ve Josephin çocuklarını üvey kardeş yaptığını savundu. Diğer taraftansa teslis inancını şiddetle red eden ve Hz İsa’nın sadece bir Peygamber olduğunu savunan Protestan kilisesi ise Hz Meryem’in en büyüğü Hz İsa olmakla birlikte başka çocukları olduğu fikrini savunmaktadır. Asbury İlahiyat Fakültesi’ndeki Yeni Ahit Yorum Profesörü Ben Witherington James ile Hz İsa’nın öz kardeş olduğunu söylüyor.

Witherington açıklamasında;
Yeni Ahit, Hz Meryem’in daimi bir bakire olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor. Burada kastedilen kesinlikle Hz Meryem’in bakire iken Hz İsa’ya gebe kaldığı ve sonrasında daha çok çocuğu olduğu, bu kız ve erkek kardeşlerin gerçekte Hz İsa’nın öz kardeşleri olduğudur.” Demiştir. 2017 yılının sonlarında bilimadamları, Hz İsa’nın kardeşi James’e gizli olarak öğrettiği şeyin hikayesini anlatan günümüz hristiyanlık öğretilerine aykırı bir Hristiyan el yazmasının orijinal bir Yunan kopyasını keşfettiklerini açıkladılar. James günümüz Hıristiyan dünyasında “James the Just” Kilisenin ilk lideri olarak bilinir. Austin Texas Üniversitesi’nden İncil araştırmacıları Geoffrey Smith ve Brent Landau tarafından “First Apocalypse of James” (James in ilk vahyi) den birkaç parça tespit edildi, Bu beşinci veya altıncı yüzyıl belgesinin tüm örnekleri daha önce yalnızca Kıptice çevirilerde mevcuttu. Smith ; “Bulduğumuz şeyi farkettiğimizde heyecanlandığımızı söylemek çok yetersiz kalır. James in ilk vahyinin Yunanca parçalarının antik çağdan bu zamana hayatta kaldığından hiç şüphe etmedik. Gerekli bilimsel testleride yaptıktan sonra gerçek tam önümüzdeydi. Dedi. Yazılar Oxford Üniversitesi’ndeki Nag Hammadi kütüphanesinin bir parçasıydı ve 1945’te Mısır’da bulunan 13 Coptic Gnostik öğretisindede aynen geçmekteydi. Gnostisizm MS 1. ve 2. yüzyılda Yahudi Hıristiyan ortak bir mistik hareketi olarak başlamış daha sonra evrilerek evrende bilimin açıklayamadı olguları kendi öğreti ve yöntemleriyle açıklayan ezoterik bir yol halini almıştır. Bu bağlamda Ne hıristiyanlar nede Yahudiler tarafından kabul görmemekte, şiddetle red edilmektedir. Vatikan tarafından yüz yıllardır deklare edilen Hıristiyanlığın resmi kanunlarında James’in konumu M.Ö. 367’de İskenderiye Piskoposu Athanasius tarafından tanımlandığı gibi kabul edilmemektedir. Piskopos Athanasiusta Hz İsa ile James’in kardeş olduğunu beyan etmekteydi. Yeni bulunan yazmaların büyük bir bölümünde Hz İsa’nın James’e öğrettikleri ve sık sık “kardeşim” dediği, cennet ve gelecek olaylar hakkında hatta James’in öleceği zaman da dahil olmak üzere konuştukları anlatılır. Hz İsa ayrıca burada James’in biyolojik olarak onun kardeşi olduğunu belirtmektedir.
Smith şöyle açıklıyor;

“Metin Hz İsa’nın hayatının ve vekilliğinin İncilde açıklanmasını, Hz İsa ile kardeşi James’in arasında gerçekleştiği ileri sürülen konuşmalara erişmemize ve Hz İsa’nın ölümünden sonra James’in iyi bir öğretici olmasını sağlayan gizli öğretilere ulaşmamıza izin veriyor.” Smith ayrıca yaptıkları keşifin ; Hristiyanların, ana kanunların dışında ki metinleri yasaklandıktan sonra bile okuyup öğrendiklerini bize gösteriyor diye açıkladı. Daha belirgin olarak Landau, Newsweek’e gönderdiği bir e-postada ayrıntılarıyla anlattığı üzere, metin parçalarının ortaya çıkardığı şey, Hz İsa’nın James’i ikna ettiğini ve ona güvence vererek James’le ikisini şiddetli bir ölümün beklediğini, ancak ölümün korkulacak bir şey olmadığını söylediği ve James’in ölüm anı geldiğinde nasıl davranacağını bilmesi gerektiğidir. Özellikle, James öbür dünyaya kavuştuğunda , “archons”(başyargıçlar) olarak adlandırılan düşman iblislerle karşı karşıya kalacağı ancak Hz İsa’nın, James e bunları aşmaya ve savaşmaya yardımcı olacağı belitilmektedir. Gnostikler için, yedi başyargıç (archons) vardı ve bunlar kovulmadan evvel DEMIURGE yani yaratıcı tanrı’nın hizmetkarlarıydılar. Bu başyargıçların rolleri ise insan ırkının üstün tanrıya ulaşmasını önlemekti. Landau, James’in tüm ihtiyacı, kardeşinin kendisine öğrettiği şifreleri hatırlamaktır. Böylece, başyargıçların tutsaklıklarından, maddi dünyayı koruyan şeytani varlıklardan kaçabilir” diye ekledi. Bilim adamları, çok sayıda aynı özellikte elyazması ve hecelere ayrılmış kelimeleri içeren parçaların, Kilise öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için bir öğretmen aracı olarak kullanıldığını da söylüyorlar. İslam kaynaklarına baktığımızdaysa konuyla ilgili itilaf olduğunu görüyoruz. Bazı islam alimleri Hz Meryem’in daha sonra evlenmediğini savunurken bazılarıda evlenip başka çocuklar yaptığını dile getiriyor. Araştırmam esnasında çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm başka bir şey daha keşfettim. Tüm islam kaynaklarında Aslında gerçek incilde peygamberimiz Hz Muhammed’in müjdelendiğini ancak incil tahrif edildiği için bu kısımların çıkartıldığı yahut değiştirildiği söylenmektedir. Tahrif edilmiş Yuhanna incilinde bazı ayetlerde Peygamber efendimize açık atıflarda bulunulan bazı pasajlara rastladım. Son derece ilginç olduğunu düşündüğüm bu pasajlar şu şekildedir.

“Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız. Ben de Babaya yalvaracağım ve size başka bir tesellîci, hakikat Rûhunu verecektir; tâ ki dâima sizinle beraber olsun; onu dünyâ kabul etmez, çünkü onu görmez ve bilmez; siz onu bilirsiniz, çünkü yanınızda duruyor ve içinizde olacaktır…Yanınızda dururken size bu şeyleri söyledim. Fakat benim adıma Babanın göndereceği tesellîci, Rûhu’l-Kudüs, o size her şeyi öğretecek ve söylediğim her sözü hatırınıza getirecektir…” (Yuhanna: 14/15-17, 25-26)
“Ve olduğu zaman iman edesiniz diye, olmadan önce size şimdi söyledim” (Yuhanna: 14/29-31).
“Artık sizinle çok şeyler konuşmayacağım; çünkü bu dünyanın reîsi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur. Fakat dünya bilsin ki ben Babayı severim ve Baba bana nasıl emir verdiyse öyle ederim.” (Yuhanna: 14/29-31)
“Babadan size göndereceğim Tesellîci, Babadan çıkan Hakikat Rûhu geldiği zaman, benim için o şehâdet edecektir…” (Yuhanna: 15/26)
“Ve size bu şeyleri başlangıçta söylemedim, çünkü sizinle beraberdim. Şimdi ise beni gönderene gidiyorum ve sizden kimse: ‘– Nereye gidiyorsun?’ diye bana sormuyor. Fakat size bu şeyleri söylediğim için yüreğinizi keder doldurdu. Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem Tesellîci size gelmez; fakat gidersem, onu size gönderirim… Size söyleyecek daha çok şeyim var; fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat Rûhu gelince, size her hakikate yol gösterecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir….” (Yuhanna: 16/4-14)

CEVAP VER

*