Bugüne kadar gelebilen sadece 135 minyatür şimşir oyması bulunuyor ve bu minyatürler, dünyanın farklı yerlerinden analiz edilmek için toplatılıp bir araya getirildi.

Müzelerden, koleksiyonculardan ve kilise gibi dini mabetlerden alınarak bir araya toplanan bu parçaların gizemleri nihayet aydınlatıldı. Bu paha biçilemeyen küçük ahşap oymaların, 1500 ile 1530 seneleri arasında Flandre veya Hollanda’da üretildikleri tahmin edilmekte. O günün Avrupa’sındaki tüccar sınıfının hızlı kalkınması, Bu çok kaliteli ve portatif teokratik oymalar için yeni bir pazar talebi oluşturmuştu ancak, hemen ardından patlak veren reform olaylarıyla birlikte, minyatür şimşir oymalar da dahil olmak üzere, kilise ile alakalı birçok parça popülaritesini kaybetti.

Bu akıl almaz nesnelerin sırrını ancak günümüz teknolojisi ile gün yüzüne çıkartabilen araştırmacılar, Mikro-CT taraması ve ileri düzey 3 boyutlu analiz programlarını kullanarak minyatür oymaların ne denli komplike ve karmaşık olduğunu anlayabildiriler. Yapılan tüm analizlere rağmen, üretim sürecinin büyük bir bölümü halen sır; çünkü şimşir oymalardaki altın izleri ve uygulanan diğer dekorasyon malzemeleri net bir röntgen görüşü elde edilmesine olanak vermiyor.

 1. Araştırmacılar, 500 yıllık şimşir oymaların sırrını öğrenmek için laboratuvara götürdüler.
 2. Bu paha biçilemeyen küçük ahşap oymaların, 1500 ile 1530 seneleri arasında Flandre veya Hollanda’da üretildikleri tahmin ediliyor.
 3. Figürler, o kadar küçük ve ayrıntılı işlenmişler ki; çıplak gözle detaylar analiz edilemiyor.
 4. Bu yüzden araştırmacılar, mikro-CT ve ileri 3D analiz yazılımları gibi teknikler kullanmak zorunda kaldılar.
 5. Böylece, parçaların ne kadar karmaşık bir yapıya sahip oldukları ortaya çıktı.
 6. İç katmanlarda çok çok küçük işlemeler olduğu için bunları sadece mikroskop ve röntgen ışını (x-ray) kullanarak algılayabildiler.
 7. Çim tohumundan bile küçük pimler bulunmaktaydı.
 8. Fakat günümüz ileri teknolojisi bile her şeyi görmeye yeterli olmadı.
 9. Çünkü altın izleri ve diğer dekorasyon malzemeleri x-ray ışınlarına geçit vermedi.
 10. Avrupa’da yeni bir sosyal sınıfın yükselişi, bu yüksek kaliteli dini motifler içeren oymalara talep yarattı.
  Kaynakça: http://korkubilimi.com/genel/x-ray-cihazi-kullanilarak-gizemi-cozulen-16-yuzyildan-kalma-minyatur-oymalarin-sirri.html
   

CEVAP VER

*