Enoch, Hz Nuh’un büyükbabasıydı ve Hz Adem’den “yedinci” adamdı. Ayrıca kendi adını taşıyan Enoch kitabını yazdı.

Bu kitabının yaklaşık 5500 yaşında olduğu düşünülmektedir. Enoch, Hz Adem’den 622 yıl sonra doğdu ve Enoch Kitabını Dünya üzerindeki en eski Kitaplardan biri haline getirdi. Bu videoda, “Düşen Melekler” ve “Neflim” den bahseden çok ilginç şeylerin anlatıldığı Enoch Kitabında sunulan bazı metinlere bakacağız. Bu metinler eski efsanelerin ürünü mü? Yoksa binlerce yıl önce yazılmış gerçekler mi?
Peki Neflimler nedir ya da kimdir? Bir Neflim meleksi bir zarafet izini içeren ve insan ruhundan oluşan melez bir yaratıktır. Çoğunlukla boyları normal insanlardan çok daha uzun olduğu için devler olarak da anılırlar. Belirtildiği gibi Neflim, tipik olarak, bir insan ile düşmüş bir meleğin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Baba, ruhunu insan ebeveynden miras alır ve melek ebeveynden lütuf alır. Bu lütuf, Neflim’e, insan ruhunun gücü ile beslenen, Meleklerin gücünden çok daha üstün olan Enochi sihrine erişmesini sağlar. Normal meleklerin parlak beyaz veya mavimsi beyaz parıltına karşı, Neflim ‘in parlaklığı bir melek gibi, parıltıları ise biraz loş ve grimsi renkte olduğu betimlenmektedir. Devlerin ya da Neflim’in babalarının ruhu vardı, fakat ölümlü bedenleri anneleri gibiydi. Düşmüş bir meleğin ölümsüz ruhunun babasından Nefil’e ilerlediğini, bu nedenle Nefilim’in ruhunun ölümsüz olduğu ve düşmüş bir meleğinkiyle benzerlik taşıdığı söylenir. Bazı ilahi ve kadim yasalar gereği bu durum devam etseydi Neflim’in ruhları hala ölümsüz olurdu ve eskiler tarafından ilan edilmiş olan bir bedene sahip olmadan yaşamaya devam ederlerdi.

İnsanlara sahip olan Düşmüş Melekler’in bu Neflim çocukları, Hz Adem neslinden kadınlarla üreme yapabilmeleri mantıklıdır. Çünkü bu, insan kadınlarıyla kendi babalarından daha yakın fiziksel bir eşleşme ya da DNA eşleşmesi olurdu. Dahası, İncil’de veya tarihte daha ziyade onlar “erkekler” olarak adlandırılır görünüşte insanmışlar ve bu nedenle yeniden üremek için hiç problem yaşamazlardı şeklinde tasvir edilmişlerdir. Bu devler, Neflim eşleri aldığında ve çocuk sahibi olduklarında, aynı manevi miras devam etmiş olurdu. İnsan vücudu olan çocukları olurdu, ama babaları gibi, çocukların ruhları da düşmüş meleklere ve ölümsüzlere benziyordu. Bu nedenle, ölümlü bedenlerinin ölümünde çocukları da iblis olmuş olurdu. Bu aynı zamanda bir insanın dişi bir neflimden çocuk sahibi olabileceği anlamına gelmekteydi. Böyle bir şey olsaydı böyle bir birliğin çocukları, babalarından ziyade bir insan vücuduna sahip olurdu. Ne yazık ki, bedenleri, DNA’ları annelerinden genetik bozulma mirası almışlardı. Büyük tufandan sonra, ömürlerinin kısaldığı ve pek çoğunun yok olduğu söylenmiştir. Aksi takdirde tüm insanlık Nefilim DNA ları ile kirletilebilirdi. İbrani metinleri devleri, “Şiddetle dünyayı mahvettiler” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu devler, düşmüş meleklerden ve Âdem’in kızlarından gelmektedir: üç sınıfdan oluşmaktadır: orijinal Neflim’i doğuran devler, Elouid’de doğar. Bu “düşmüş olanları”, “Nefilim”, “Giborim” ve “Anakim” i anlatan üç isim vardır. Jübile Kitabında Neflim “yıkılmış” diye “birbirleriyle savaşmışlardır.”.
Rabbilerin edebiyatında, Rabbiler bu devlerin birçok ismi olduğunu kabul ettiler. Onlara “Emim” deniyordu, çünkü onlardan birini yakalamışlardı.

Onları gören insanlar korku ve dehşet’e kapılıyordu. Korkuya esin kaynağı oldukları ve şiddetli savaşçılar oldukları için büyük kolyeler takıyorlardı. Şeklinde bahsedilmektedir. Avim, çünkü dünyayı yok ettiler ve kendilerini de yok ettiler.
Aslında Enoch Kitabı da Hz Nuh’un büyükbabası olan Enoch’a atfedilen eski bir Musevi dini eseri olarak tanımlanır. Modern bilim adamları, M.Ö. 300’den başlayarak eski bölümleri özellikle Gözlemcilerin Kitabını ve en son bölümünü M.Ö. birinci yüzyıla kadar dayandığını söylemektedir. Enoch Kitabının ilk bölümü, Nefilim’i babası olan gözlemcilerin düşüşünü anlatıyor. Kitabın geri kalan kısmı, Enoch’un cennete yaptığı gezilerini, vizyonlarını, rüyalarını, vahiylerini ve ziyaretlerini anlatıyor. Kitap beş ana bölümden oluşmaktadır: İzleyici Kitabı, Enoch Vahiy Kitabı, Astronomik Kitap, Rüya görme kitabı ve Enok’un mektubu. Fakat kitabın içindekiler esasen tartışmalı içeriğinden dolayı, modern dine ve tarihe tamamen meydan okuyor. Peki Enoch Kitabı gibi kaybolmuş yada bulunmayı bekleyen eski metinleri gözden kaçırmamız mümkün mü? Bu metinlerin uzak geçmişte insanlara olanlarla ilgili gerçeği söylemesi mümkün müdür? Öyleyse neden bu eski metinleri görmezden gelmeyi seçeriz? ana akım kronolojimize uymuyorlar diye mi? Birçok yazar, sayısız antik metne dayanılarak, eski Neflim’in, uzak geçmişte dünyada yaşayan eski bir uzaylı türü olabileceğini belirttiler ancak bu teori sıklıkla herşeye karşı gelen ana bilim adamları için son derece tartışmalı bir düşünce olduğuna karar verildi.
Birkaç antik metne göre, Neflim’in aslında Büyük tufan’dan önce gezegene egemen olan esrarengiz varlıklar olduğunu söylemek mümkündü.

Birçok antik metinde, devler olarak anılırlar ve bazı eski metinler, bu gizemli varlıkların Aslında Düşen Melekler’in soyundan geldiğini söylemektedir.
Bununla birlikte, birçok bilim insanı Neflim’in ne olduğunu anlamaya çalışsa da, eski metinlere göre uzak geçmişte gerçek ve yaşanmış olan bu gizemli varlıkları kuşatan önemli pek çok karışıklık bulunmakta. Ayrıca bu varlıkların gerçekliğini ispat eder nitelikte pek çok dini ve antik metinde bahsi geçip dünyanın çeşitle bölgelerinde iskelet ve kalıntılarına rastlanıyor. Enoch Kitabından günümüze kadar ulaşan gizemli metinlerin bir kısmı şu şekildedir;

Enoch 6: 1-3:
“Ve insanlar oğulları çoğaldıklarında, o günlerde onlara güzel ve şirin kızlar doğmuş olanlar geçti. Melekler, cennetin çocukları peş peşe baktı ve birbirlerine merak duydular ve birbirlerine seslendi: ‘Gel bize eşlerin çocuklarının arasından seçip bize çocuk yapalım’ dedi.

Enoch 10: 3-8:
“Ben de Enoch, ihtişamın efendisini ve çağın kralına lütfetti! Gözlemciler beni çağırdı ve bana: “Enoch, doğruluk yazanı, gidip cennetten yüksek cennetten ayrılan izleyicileri, kutsal ebedi yeri ilan edin ve kendilerini kadınlarla kirletip, Yerin çocukları yaptıkları gibi, kendilerine eşlerini götürdüler. Yeryüzünde büyük yıkıcı işler yaptın. Hiçbir huzurun, günahın bağışlanamayacağının, çocuklarını sevdiğin için cinayet Sevdiklerini görürler ve çocuklarının imhası üzerine ağıtlarla sonsuza kadar dua açarlar, ancak merhamet ve barış ulaşamaz “.

Enoch 7: 1-6:
Bütün diğerleri onlarla birlikte eşlerini aldılar ve her biri kendi içinden birini seçti ve onlara girmeye başladı ve kendileri ile dolaşmaya başladılar. Hamile kaldılar ve yüksekliği üç bin elips Kim erkeğin tüm satın alımlarını kim öldürdü. Ve insanlar artık onları sürdüremediklerinde, devler onlara karşı döndüler ve insanoğlunu öldürdüler. 

Bölüm 8
1. Azazel, insanları kılıç, bıçak, kalkanlar ve göğüs kalıbı yapmayı öğretti. Onlara yeryüzü metallerini, onlarla çalışma sanatını, bilezikleri, süsleri ve antimon kullanmasını ve güzelleştirici göz kapaklarının ve her türlü pahalı taşların ve tüm renklendirici tentürlerin tadını çıkarın.
2. Ve çok fazla bir tanrısızlık ortaya çıktı, onlar zina yaptılar ve yollarını saptırdılar ve her yoldan bozuldular.
3. Semjaza çözme, Barakal, Kokablel takımyıldızları, Ezeqeel bulutların bilgisi, Araqiel dünyanın işaretleri, Shamsiel güneş işaretleri ve Sariel Ayın seyri. Ve insanlar öldükçe, ağladılar ve ağlamaları cennete yükseldi.

Bölüm 19
1. Ve Uriel bana: ‘İşte kendilerini kadına bağlayan meleklerin yanında duracaksınız ve onların RUHLARI, birçok farklı forumu tayin ederek insanlığa dokunuyor ve onları saptırıp Tanrılar olarak demonlara feda ediyorlar, (burada bekliyorlar) büyük yargının günü.
2. Onlar bitinceye kadar yargılanacaklardır. Ve sapık olan meleklerin kadınları SIRENS olacak.

Bu bölümleri okuduktan sonra, onlarda bazıları veya herhangi bir gerçek var mıdır? Sözde “düşmüş Melekler” in aslında uzak geçmişte var olması mümkün müdür? İnsanlar arasında yaşayan Neflim’in olması mümkün mü? Eğer öyleyse, tekrar soruyoruz, neden antik adamın geçmişi çok mükemmel kaydettiğini görmezden gelmeyi seçtiniz?

1 YORUM

CEVAP VER

*