Ortaçağda kara büyünün peygamberi olarak tanınan Agrippa’nın hayatına göz atacağımız bir makale ile beraberiz.


Agrippa, 14 Eylül 1486’da Köln yakınlarındaki Nettesheim’de orta direk bir ailede dünyaya geldi. Ailesinin pek çok üyesi Habsburg hanedanına hizmetçilik yapmıştır. Agrippa, Köln Üniversitesi’nde 1499’dan 1502’ye kadar eğitim aldı. O dönemlerde Köln Üniversitesi, Thoism’in merkezlerinden biriydi ve sanat fakültesi, baskın Thoistler ve Albertistler arasında bölünmüştü. Agrippa’nın okültizme olan ilgisinin bu Albertist akımdan kaynaklanması muhtemeldir. Agrippa, Albert’in Spekulum’uyla ilk okült çalışmasını gerçekleştirdi. Daha sonra yüksek öğrenim yapmak için Paris’e gitti. Burada ilk defa kadim cemiyetlerle tanıştı ve kesin olarak hangisi olduğu bilinmemekle birlikte cemiyet’e katılarak eğitime tabii tutuldu. Bu cemiyetin Altın Şafak Hermetik Cemiyet’i olduğu düşünülmektedir. Okulun ardından 1508 yılında paralı asker olarak çalışmak için İspanya’ya gitti. Seyahatlerini Valencia, Baleares, Sardunya, Napoli, Avignon ve Lyon ile sürdürdü. 1. Maximilian tarafından üstün başarıları için kendisine şövalye ünvanı verildi, artık Kutsal Roma İmparatoru’nun ordusunda bir binbaşıydı. 1509 Senesinde Besançon başpiskoposu Antoine de Vergy’nin himayesin de akademik kariyeri başlamıştır. 1510 Da Agrippa, Kabalistik fikirleri kullanan kadınların üstünlüğünü kanıtlamaya adanmış bir çalışma olan De nobilitate ve praecellentia foeminae sexus’u ( De nobilitate ve pracellantia fominae seksus yazmıştır. Kitab’I muhtemelen cemiyette eğitimini üstlenen üstadından esinlenerek hazırlamıştır. Agrippa’nın mistisizm üzerine yayınlanan makaleleri dikkat çekti ve bu yüzden kendisine teoloji doktorası verildi. 1509-1510 kışında Agrippa Almanya’ya döndü ve Würzburg’da Humanist Johannes Trithemius ile çalıştı. 8 Nisan 1510’da, De occulta felsefia adlı dev eserinin taslağını tamamladı. Artık tüm Avrupa kralları Agrippa’nın ilminden medet umuyordu. 1510’da Alman Kaiser’i diplomatik bir misyonla Agrippa’yı İngiltere’ye gönderdi. Burada St Paul Katedrali’nin dekanı olan Platoncu John Colet’in konuğuydu ve kendisine Catilinet tarafından yöneltilen cadılık suçlamalarına yanıt verdi. Agrippa cadı avlarının kavurduğu Avrupa’nın göbeğinde adeta yasal ve dokunulmaz bir cadıydı.

1511’de Maximilian’ı İtalya’ya götürdü ve bir ilahiyatçı olarak Papa II. Julius tarafından çağrılan bir konseye muhalefetle bazı kardinaller tarafından çağrılan Pisa’nın şematik konseyine katıldı. Kuzey İtalya’da geçirdiği süre boyunca Agrippa, Agostino ve Paolo Ricci ile irtibata geçti. Filozof Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola ile kabalistik çalışmalar yürüttü. Daha sonra imparator 5. Charles’ın saltanat naibi, arşivcisi ve tarih yazarı oldu. Bu görevleri sırasında geniş imkanlara sahipti Griamore ve Nacronomicon gibi güçlü kitaplarla yaptığı çalışmalar neticesinde 4 büyük okült kaynak eser hazırladıysa’da bunları bastırmadı. Eserlerinin sadece cemiyetler tarafından kullanılmasını ve saklanmasını şart koşarak bazı ezoterik cemiyetlere gönderdi. 18 Şubat 1535’te Grenoble’da öldü. Agrippa yaşamı boyunca 58 çırak yetiştirmiş bunların 52’si büyük üstad ünvanına kadar yükselmiştir. Çırakları’nın büyük kısmı kadındır. Cornellius Agrippa hakkında bir çok efsane anlatılır. Ancak bunlardan en bilineni Almanya’da yaşadığı zamanlardan kalmadır ve Köln polisi arşivlerinede Efsanenin kanıtları ile tanık ifadeleri girmiştir. Efsaneye göre Agrippa, birgün odasından çıkar ve bir öğrencisi onun odasına girer. Agrippa’nın kitaplığına bakmaya başlar. Kitapların arasında ilginç siyah kaplı bir kitap öğrencinin dikkatini çeker, alır ve kitabı okumaya başlar. Kitabın grimoire olduğundan habersiz olan öğrenci, okuduklarının etkisiyle “daemon summone” der. Yıllardır bu kitabın içinde hapsedildiğini söyleyen daemon, öğrencinin korkmasına neden olur. Öğrenci, gördükleri karşısında donakalır ve bu daemon tarafından öldürülür. Agrippa, odasına geldiğinde öğrencinin cesediyle karşılasır ve şok olur. Cinayetle suçlanmaktan korkar, bu daemonu tekrar çağırıp öğrenciyi diriltmesi için ona yalvarır, buna karşılık daemon kendi özgürlüğünü ister. Agrippa kabul eder. Daemon, öğrenciyi diriltir. Agrippa ve öğrenci dolaşmaya cıkarlar; fakat yolda öğrenci hayatını kaybeder. Agrippa ise bu olaydan sonra bir daha yaşadığı bölgeye geri dönmez.

CEVAP VER

*