Büyü ilmi dünyanın pek çok yerinde gerek maddi gerekçeler için olsun gerekse de kişisel hırslar için olsun yöresel olarak farklılıklar göstermekle beraber son derece yaygın kullanımı olan bir olgudur.

Ancak bir çoğu gerçek uygulamalardan uzak ve etkisizdir. Ülkemiz de islam inancından ötürü arap büyüleri yaygındır oysa dünya da ki en etkisiz büyüler arap büyüleridir. Burada Kuran ayetlerinin gücünü kullanarak hayır dilemek ve hayırlı bir iş istemekle büyüyü karıştırmamak gerekir. Nihayetinde internette mantar gibi türeyen binlerce medyum hoca sıfatlı şarlatanın yaptıkları bunlardan ibarettir farklı şekillerde tesir gördüğünü iddia eden kişilerse aslında psikolojik bir etkiye maruz kalmışlardır. Dünya’nın en etkili ve en geniş büyü formülleri latince olanlardır. Bu büyüler genelde ibrani kökenlidir. Örneğin Vodun dininin ana öğretisi olan voodoo tüm dünya da sadece kendine özgü olarak bilinsede gerçekte durum böyle değildir.  Vodun, tektanrıcı (monoteistik) ve büyüsel bir animizm türüdür. Batı Afrikalı çeşitli etnik gruplar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kültürel anlamda Fon, Gun, Mina ve Eve toplulukları ikici kozmolojik bir prensip etrafında gelişen metafiziki bir düşünceyi paylaşır. Bu ikici kozmolojik düşünceye göre; Nana Buluku, Tanrı-Yaratıcı ve Tanrılar-Oyuncular veya Vodunlar, yani Yaratıcı’nın ikiz çocukları olan Mawu (ay tanrıçası) ve Lisa’nın (güneş tanrısı) kız ve oğul evlatları vardır. Tanrı-Yaratıcı, Nana Buluku, kozmogonik ilkedir ve dünyevi işlerle uğraşmaz – dünyevi olaylarla uğraşmak için çok büyük ve önemlidir; böylece Vodunlar,Tanrılar-Oyuncular, dünyevi işleri yönetenlerdir. Vodunların panteonu tanrıların toplamı çok geniş ve komplekstir. Mawu’nun doğrudan 7 oğlu, interetnik tarihi veya mitik kişiler, birçok etnik Vodun, belli klan ve kabilelerin koruyucuları veya liderleri ve bazı modern Vodunlar bulunur.

Her ne kadar soya ve atalara verilen önem ile Batı Afrika (veya Benin) Vodun’u, Haiti Vodou’suna benzese de, her ruh ailesinin özel bir ruhban sınıfı vardır ve bu sınıf genellikle ırsidir – miras yoluyla devredilir. Afrika’da; su tanrıçaları Mami Wata, Haiti’deki yaşlı betimlemesinden farklı olarak genç ve erkeksi olan Legba, demir ve demirciliği yöneten Gu, hastalıkları yöneten Sakpata ve Batı Afrika’ya özgü birçok farklı ruh bulunur. Batı Afrika’daki totaliter rejimler Vodun’u ve diğer dinleri bastırmaya çalışmış olsa da, bugün bu din ve gelenekler yeniden gelişmeye başlamıştır ve Vodun bölgede 30 milyondan fazla kişi tarafından benimsenmektedir. voodoo büyüleri her ne kadar kendine özgü görünse de onlarında temel dayanağı sistemsel olarak olmasa da sembolik olarak ibrani maji teknikleridir. Aynı majikal sembollerden faydalanılır.

Çeşitli Gnostik ve Okültist akımlar bu konuda uzmanlaşmıştır. Ancak tek amaç büyü yaparak menfaat elde etmek değil, bilimin açıklayamadığı olguları farklı boyutları deneyimleyerek sırlara vakıf olmaktır. Yani bu tür öğretilerde büyü sadece birkaç başlıktan bir tanesidir. Binlerce farklı büyü olmasına rağmen bunlar içerisin de en çok talep görenleri Aşk büyüleri, Ayırma büyüleri, Lanetleme büyüleri, başarı için yapılan büyüler, bir başkanın rüyasına girerek ona bir şeyler söylemeye yarayan büyüler ve bulunduğu ortamda popüler olabilmek adına yaptırılan büyüler başı çekmektedir. Büyü ilmi farklı cemiyetlerin elinde bir çok ayrı alana evrilmiş ve uygulama alanları gelişmiştir. Örneğin John Dee den kalma kadim enochian öğretisi bugün Latin büyülerinin varisi olarak görülmekteyse de Altın şafak hermetik cemiyeti Alleister Crowley enochian uygulamalarını İslam mistisizmiyle harmanlayarak çok farklı bir oluşum içerisine girmiştir. Yine de bir büyünün yapılışını bilmek onu yapabileceğiniz anlamına gelmemektedir. Büyü uygulamasında büyünün yapılacağı kişiye ait saç veya tırnak gibi kişinin dnasını içeren materyaller hayati önem taşır. Evrende ki bütün her şey gibi yapılan büyüler de işlevsel olabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Büyüye enerji sağlamanınsa iki yolu vardır. Bunlardan ilki cinler, ifritler veya demonlar gibi ruhani varlıklarla anlaşmak veya onları kontrol altına almak diğeri ise kendi ruhsal enerjinizi arttırarak büyünüzü kendi enerjinizle beslemektir. Ancak bunları yapmak düşünüldüğü kadar kolay değildir.

Gnostik ve okültist öğretilerde bedensel ve ruhsal eğitim her şeyin başında gelir. Eğitim bazı ritüellerle gerçekleşir ve üstad çırak ilişkisi şeklinde devam eder. Kadim öğretiler üstad çırak ilişkisini karı koca ilişkisinden bile daha önemli görmektedir.  Üstadlar için bir çırak yetiştirmek son derece zahmetli bir iştir. En nihayetinde kadim sırları aktarabilecek kadar güvenilir ve duygusal yönden bunu kaldırabilecek birisini bulmak son derece zordur. Genel olarak erkek üstadlar bayan çırak Bayan üstadlarda erkek çırak yetiştirirler. Sırra vakıf olup etkili büyüler yapmak isteyen bir kişi her şeyden evvel kararlı ve itaatkar olarak bir üstadın güvenini kazanarak onu çırağı olabileceğine ikna etmelidir. Üstadın tam güvenini kazandıktan sonra söylenen her şeyi herfiyen yerine getirmeli ve üstadının hiçbir isteğini sorgulamadan kabul etmelidir. Zaten eğitime başlamadan evvel üstadlar çıraklar üzerinde neye ne kadar tahamülü olduğuna dair küçük testler yapmaktadırlar. Eğitim 7 aşamalıdır ve ortalama 1 yıl sürmektedir.

İlk aşamada çırağa semboller ve halka açma gibi temel unsurlar öğretilerek cübbe, bıçak gibi ritüellerde kullanılan eksik eşyaları tamamlanır. Ayrıca et, peynir, süt gibi hayvansal gıdaların tüketilmediği özel bir diyete başlanır ve farklı bir uyku çizelgesi belirlenir. 2. Aşamada ruhsal arınma için özel ritüellere başlanır bu ritüeller genellikle cinsellik ağırlıklıdır. Ancak bu cinsellik duygusal veya tatmin amaçlı bir olgu değil çırağın dünyaya bakış algısını değiştirmek, ruhsal rahatlamayı sağlamak ve üstadıyla olan bağını kuvvetlendirme amacı güdmektedir. 3. Aşama da ruhsal arınma ritüelleri devam ederken çırağın diğer alemlere psikolojik olarak hazırlanmasına başlanır ritüeller son derece sık şekilde yapılır bu aşamada ki ritüellerin ana unsuru soğuk su kullanımıdır. 4. Aşamada çırak yavaş yavaş diğer alemlere adım atması için hazırlanır bazı özel bitkilerle kısa halüsilatif sanrılar yaşamaya başlar. Bu evrede çırak sık sık kabuslar görür. Halüsilatif bitkilerle yaşatılan yapay sanrıların sebebi ise çırağı üst aşamalarda karşılaşacağı şeylere hazırlamak ve bunlardan korkmamasını sağlamaktır. 5.Aşama ustalığa ilk adım olarak bilinir.  Son derece özel ve uzun bir ritüel gerçekleştirilir ve çırağa bazı sırlar açıklanır.

Takip eden günler de çırağın gözünde ki perde yavaş yavaş kalkmaya başlar duru görürlük yeteneği artar, kısa astral seyahatler yapar ara ara zaman atlamaları ve dejavular yaşar. Ancak bu dejavular normal insanlarda ki gibi değil çok daha bariz şekilde anı anına gerçekleşir. Ritüellerle son derece yükselmiş olan ruhsal enerjisini aynı kol bacak gibi bir uzvu yeni doğan bir çocuğun kullanmayı öğrenmesi gibi öğrenmeye başlayarak insanlar üzerine istekleri doğrultusunda etki etmeye başlar. Yine bu dönemde çırağın fiziksel dünyasında bazı anomaliler gerçekleşir. Siyah bir kuşun sürekli yakınında uçması, bir meyvenin dakikalar içerisinde çürümesi veya kapalı bir mekanda çiçeklerin açması / solması gibi çok farklı olaylar gözlemler. Bu yaşanacak olan anomaliler çırağın yola ne niyetle çıktığı ile alakalıdır. Eğitime başlamak için niyetin iyi veya kötü olması önemli değildir. Örneğin çırağın sırra vakıf olma isteği dünyevi bir intikam amacı taşıyorsa çiçekler solacak fakat bir başka insana yardımcı olmak istiyorsa çiçekler hızlıca açacaktır. 6. Aşama’da büyü ritüelleri ve uygulamaları başlar gerek sayısal gerek sözlü büyü sistem ve şablonlarını, sırlı kitapları nasıl deşifre edeceği hangi sembolü nerede kullanacağı hangi bitkinin ne işe yaradığı çırağa en ince ayrıntıları ile öğretilir. Daha sonra çırak bir denek seçerek ilk büyüsünü yapar. Hangi konuda kime büyü yapacağı çırağın kendi insiyatifine bırakılır. Büyünün etkisi gözlemlenir. Bu büyü son derece hızlı tesir eder ve kuvvetli bir etkiye sahip olur. Bu dönemde çırak artık yavaş yavaş üstadın kontrolünden çıkmaya başlayarak insiyatifi kendi eline alır. Bir süre eğitimlere ara verilerek çırağın kazandığı yetenekleri gerçek dünyada deneyimleyerek tecrübe sahibi olması amaçlanır. İsterse eğitimi burada sonlandırabilir.

Ancak 7. Eğitimi tamamlamaksızın üstad olamaz. 7. Aşama artık çırağın üstad olacağı son aşamadır. Bu aşamada üstad çırağına son derece önemli ve kadim bir sırrı aktarır. Bu aynı zamanda öğretinin devamını sağlamaktadır. Bu aşamada çırağa demon davetleri eğitimi verilir. Ruhani varlıklarla alakalı kadim sırlar paylaşılır. Nelere nasıl tepki verecekleri ne şekilde korunulup kontrol altında tutulabilecekleri en ince ayrıntılarına kadar öğretilir. Ruhani mühürler gösterilir. Çıraktan Cinler gibi zayıf varlıkları kontrol altına alarak denemeler yapması istenir ve Astral yolculuklara çıkarak ruhani varlıklarla iletişime geçmesi sağlanır. Nasıl ki bir deniz de balık, ahtapot midye gibi binlerce farklı çeşitte varlık varsa ruhsal alemde işte böyledir bilinen ve bilinmeyen binlerce farklı çeşit varlık türü bulunmaktadır. Üstadların elinde bulunan kadim bilgilerde bu varlıkların türleri ve özellikleri hakkında yeterli bilgi bulunmaktadır. Cinler yapılan alıştırmalardan sonra çıraktan bir demonu kontrol altına alarak fiziksel dünyaya etki ettirilmesi istenir bunu da başarmasının ardından beratını alan çırak artık üstad olarak kendi yolunu çizmek üzere üstadından ayrılır. Her üstad hayatında en az 1 tane çırak yetiştirmekle yükümlüdür. Üstad olarak üstadının yanında ayrılmasını izleyen birkaç sene içerisinde kişi edindiği yetenekleri kullanmakta iyice ustalaşır. Girdiği yolda yükselişi devam eder. Yeteneklerini iyi yada kötü bir yolda veya maddi kazanç sağlamak için kullanmasında bir sakınca yoktur. Ancak eski büyük üstadların yaptığı kadim bir lanet vardır eğer sırları ifşa etmeye kalkarsa bu lanetle lanetleneceğinin bilincindedir. Konuya ilgi duyan ve merak eden arkadaşlarımız için bazı kadim büyüleri açık tekniklerini vermeksizin İnstagram hesabımdan paylaşıyorum. Bilgi edinmek adına takip edip inceleyebilirsiniz.

1 YORUM

CEVAP VER

*