Herkes rüya görür. Bazen rüyalarımız aptalca ve uzaktır, diğer zamanlarda ise korkutucu veya rahatsız edici olabilirler. Belki aynı rüyayı tekrar tekrar görürsünüz ve bazı insanlar rüyalarını hatırlayamaz. Rüya önemlidir. Rüyalar aslında bilinçaltı zihinlerimizden gelir ve onları analiz ederek kendimiz hakkında çok şey öğrenebiliriz. Bizi uğraşmak istemediğimiz şeyleri görmeye zorlar ve uyanıkken hatırlayamadığımız bir şeyi hatırlamamıza yardımcı olabilirler ve her rüyanın bir anlamı vardır.

Bazı ünlü yazarlarda rüyalarından ilham aldı. Frankenstein, bir rüyasında Mary Shelley’e geldi. Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll ve Bay Hyde’ı hiç kağıt üzerinde yazmadan önce rüyalarında gördü. Bazen uyurken kendimize anlattığımız hikayeler doğada psişik olabilir. Kitapçılarda rüya tabirlerine ilişkin pek çok kitap bulabilirsiniz. Bu tabirler ortak rüyaların genel sonuçlarından çıkartılan tecrübelere binaen anlamlandırılmıştır. Ancak birde kişilere özel görülen rüya tabirleri ile açıklanamayan bazı önemli rüyalar söz konusudur. Pek çok ezoterik öretide rüya sembolizmi üzerine özel çalışmalar yapılmış, Rüyaları tabir edip yorumlamaktan ziyade rüyaları okumaya yarayan özel ilimler yüzyıllar içerisinde geliştirilmiştir. İşte bu ilimler bilinen rüya tabirlerinden çok daha kesin ve net sonuçlar vermektedir. Rüyalar hakkında gerek bilimsel gerekse halk söylencesi olarak çok fazla bilgi kirlliliği vardır. Öncelikle Rüyaların çeşitlerine bir göz atalım daha sonrada Ezoteristlerin gizli öğretilerinden rüya sembolizmine bir pencere açalım.

1-Şuuraltı Rüyalar: Günlük yaşantımız içinde şuuraltına bilerek ya da bilmeden attığımız birikimlere dayanır. Uyku esnasında şuuraltımızda biriken bu etkilerin rüyalar tarzında ortaya çıkmasıyla görülen mizansenlerdir. En fazla görülen rüya türlerindendir. Örnek: O gün çok sevdiğimiz arkadaşımızın bizi kırmasından sonra görülecek olan, o arkadaşımızın rüyamızda evimizi yakması ya da rüyamızda bize zarar veren bir eylemde bulunması, bu tür şuuraltı rüyalarıdır.

2- Biyolojik Rüyalar: uyurken vücudumuzdaki herhangi bir organımızın işleyişinde meydana gelen bir değişiklikten dolayı görülen rüyalardır. Örneğin midemizde meydana gelen bir ekşime, kan basıncımızda oluşan bir değişim; bu tür rüyaların görülmesine neden olabilmektedir. En fazla görülen rüya türlerinden bir diğeridir. Örnek: Genellikle kabusların görüldüğü rüyaların oluşumu bunlara bağlıdır. Midemizdeki bir ekşime uykumuz sırasında, midemizin bir katilin bıçakla oymasına dönüşen bir rüyanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca uykudaki bir kişiye koklatılan bir çiçek, onun kendisini gül bahçesinde kendisini görmesine neden olabilir. Bu da biyolojik rüyalar sınıfında ele alınan rüya çeşitlerindendir.

3-Telepatik Rüyalar: Herhangi bir yerde meydana gelmekte olan ya da daha önce meydana gelmiş olan bir olayın uykumuzda telepatik olarak algılanmasından doğan rüyalardır. Örnek: Biz uykudayken sevdiğimiz bir arkadaşımızın kaza geçirmesi ve rüyamızda bunu görmemiz bu tür rüyalardandır. Rüyayı gördüğümüz esnada ya da daha önce olmuş olan olaylar için geçerlidir. Gelecekten haber verme tarzındaki rüyalardan değildir.

4-Haberci Rüyalar: Henüz daha gerçekleşmemiş olan bir olayın rüyada görülmesidir. Gelecekten haber verme özelliği vardır. Bu nedenle bu tür rüyalara “kehanet” rüyaları da denir. Haberci rüyalar da, kendi içinde iki bölümde ele alınmaktadır:

  1. A) Bedensiz varlıklar tarafından aktarılan bilgilerle görülen haberci rüyalar.
  2. B) Duyular Dışı Algılamalarla önceden bir olayın hissedilmesi ile görülen haberci rüyalar olmak üzere. Ender görülen ve kişiye özel rüya çeşitlerindendir.

5-Bilgilendirici Rüyalar: En önemli rüyalardandır. Çok ender görülür. Yüksek seviyeli “Ruhsal İdareci Planlar’dan aktarılan bilgilere dayanır. İçinde semboller vardır. Ve bu semboller çoğunlukla Ezoterik kökenli sembollerdir. O sembollerin anlamları çözülebilirse, rüyadaki mesaj da çözülebilir. Bu tür rüyalarda aktarılan bilgiler çoğunlukla insan varlığının ve evrenin sırlarına ışık tutabilecek türden kozmik bilgileri içerir. Çok nadir de olsa, semboller kullanılmadan da bazı mesajların alındığı rüyalar bulunmaktadır. Bunlar da yine bilgilendirici rüyalar türünde değerlendirebilecek rüyalardandır. Videonun başında bahsettiğim insanoğlunun yıllardır edindiği ortak tecrübeler neticesinde rüyalarda gördüğümüz bazı obje ve hadiselerin yorumları şöyledir.

Düşmek: Başarısız veya tam anlamıyla kontrolü kaybetmek; İş yerinde, ilişkilerde veya başka bir yerde büyük problemler veya güvensizlikle karşılaşma

Uçmak: Kurtuluş; eski sorunları aşmak, yeni çözümler bulmak (yükseklere mi tırmanıyorsunuz yoksa topraktan çıkmak için mi uğraşıyorsunuz?)

Dişlerin Dökülmesi: Kuvvetin sembolleri olarak, diş kaybı, güç kaybına işaret edebilir; kötü sağlık, çekingenlik duyguları, yaşlanma korkusu, genel kaygı ya da reddedilme korkusu; bazıları bunun cinsel sorunların / iktidarsızlığın bir işareti olduğuna inanılıyor.

Çıplak Olmak: Savunmasızlık, sosyal kaygı, yargılanma veya analiz edilme korkusu; Bir proje veya karar için hazırlıksız veya bir şey saklayıp maruz kalmaktan korkuyor olabilirsiniz; Rüyanızdaki insanlar çıplaklığınızı fark etmezse, belki de korkularınız asılsızdır

Sınava Girmek: Performans kaygısı, kusur korkusu, yüksek-puanlar tarafından değerlendirilme korkusu

Ölmek: Bir şey (iş, ilişki, örüntü) sonu görme korkusu veya arzusu; bir fazın sonu ve diğerinin başlangıcı.  

Kovalanmak: Problemlerden kaçınmak, paranoya, geçmişten kaçmak (durma, arkanı dönme ve yüzle ilgili sorunlar)

Sadakatsizlik / Hile: Güven eksikliği, ilişki kaybetme korkusu, güvensizlik

Geç kalmak: Kontrol eksikliği, kaçırılan fırsatlar, çok fazla uğraşmaya çalışmak

Hamile olmak: Yeni bir hayata, düşünceye, yaratıcı projeye veya ilişkiye hayat verme ve hayat verme arzusunu gösterir.

Araç Sürme: Yol hayatın bir temsilidir: akışta mısınız yoksa trafikte mi kaldınız? Eğer tekerdeyseniz, siz kontrolünüzdeyseniz ve başka biri sürüyorsa, başka bir kişi tarafından kontrol edildiğiniz anlamına gelebilir; kime gideceğine dikkat et

Ünlülerle Tanışmak: Hayalperestin tanınma ihtiyacı

Su: Su duyguları temsil eder: boğuluyor, yüzüyor veya susuzluktan ölüyor musunuz? berrak su gelmek için iyi şeylerin bir işaretidir; karanlık, kirli veya karanlık su kötü bir alam olabilir.

Ev: Evler hayalperestin aklını temsil eder ve farklı katlar veya odalar farklı fikirleri temsil eder (düzenli mi yoksa ihmal mi? Gizli yerler var mı?)

Ezoterik öğretilerin rüyaya bakış açıları hemen hemen aynıdır. Ezoterik bir yola giren öğrencilerin de rüyaları eğitim esnasında epifiz bezleri daha aktif bir hale geldiği için zaman içerisinde değişim gösterir. Ezoterizme göre; Rüya boyutu ile farklı alemlere yolculuk yapılabilir. Bu boyutlar her kişinin farkındalık seviyesine göre değişir. Mistik alemlerden gelen bir takım bilgiler şuurun açılmasına neden olur. Bu rüyalarda evrensel olan ama gözle göremediğimiz bilgilere ait mesajlar vardır. Mesela insan ölmeden ölmeyi deneyimleyebilir mi? Evet, inisiyatik rüyalarda bu mümkündür. Ezoterizm en çok kişiye özel rüyalarla ilgilenir. Bunun için kadim bir rüya çizelgesi kullanılır. Rüya Çizelgesi’ni uyguladığınızda, rüyalarınızdaki ortak mekânlar, sayılar ve diğer sembollerle kendi rüya dilinizi anlamaya başlarsınız. Bazı isnisnalar hariç sembollere tek tek değil, rüyanın bütününe bakarak anlamaya çalışılmalıdır. Rüyanın görüldüğü dönemde kişinin içinde bulunduğu ruhsal durum, yaşadığı deneyimler sembolleri anlamasını kolaylaştırır. Görülen rüyalar çizelgeye hatırlanan tüm detayları ile günün ilk işi olarak not edilir. Günlük yaşamdaki deneyimlerimiz sembol diliyle rüyalarımıza yansır. Semboller alışılmışın dışındaysa, gerçeküstü olaylar, yerler varsa bunları farklı bir kalemle işaretlenir. Dikkat edilmesi gereken bu tarz rüya sahneleridir. Örneğin, bir asansörde asansör yukarı/aşağı değil yana hareket ediyor gibi alışagelmiş olayların dışında görülen rüyalar yüksek ezoterik semboller içerir. Ancak bundan evvel Rüya çizelgesini kullanmayı öğrenmek gereklidir ve bu çizelge her kişi için özel olarak oluşturulur. Mesela bir rüya gördünüz. Bu rüyayı yorumlarken o gün ne yaşadığınıza bakın. Gördüğünüz rüyanın duygusunu hatırlayın. Bu duyguya benzerlik gösteren yaşadığınız anı hatırlamaya çalışın. Öncelikle onun ipuçlarını arayın. O gün içerisinde yaşadığınız olaylarda, çok kızdığınız, sevindiğiniz ya da takıldığınız anları yakalayıp o rüya ile olan bağlantısını kurmayı deneyin. Size ne anlattığını okumaya çalışın. Sağlıklı bağlantıları kurduğunuzda iç sesimiz bize ‘evet’ der. Bütün mesele sembolleri doğru okumaktır. Bunu bir kere öğrenmeye başladığınızda giderek kendi rüyalarınızı sağlıklı yorumlar hale gelirsiniz. Ezoterizm halk arasında ki gibi rüyalarda gerçekleşen olaylara değil sembollere önem verir. Yorumlamaz okur. Az evvel ki örnekte de belirttiğim gibi çok sıradışı bir mekan olmadıkça Rüyalarda görülen mekanlar veya yaşanan hadiseler Ezoterik rüya öğretisinde bir anlam ifade etmez. Ezoterik Rüya öğretisi çağlar boyunca gelişmiş ancak dağınık bir haldeyken bugün kü formuna  1900lerin başlarında Cornllius Agrippanın Gnostik Rüya öğretilerini temel alan Aleister Crowley tarafından kavuşturulmuştur. Ezoterizm Rüyaları okumak için sembolleri ve sayıları referans alır. Rüyalar kişilere özel olsa da bazı semboller görüldüğü takdirde herkes için anlamları aynıdır.

TEMEL EZOTERİK RÜYA SEMBOLLERİ VE ANLAMLARI
Nöronun Haçı: Günümüzde barış işareti olarak bilinse de aslında son derece yaygın okült bir semboldür.  Sembol, kırıcı, koruyucu ve yaratıcı başlangıçların birlikte doğduğunu söylüyor, çünkü hece ile bile, biri hem dua hem de büyüye başlayabilir. Rüya da ki anlamı ise hayatınızda bu dönemler de beklediğiniz önemli bir anlaşma veya kontrat varsa gerçekleşeceğidir.

Trident (3 dişli mızrak) : Su elementi üzerindeki büyük gücü sembolize eder. Rüyada ki anlamı ise pek iç açıcı değildir. Rüyasında 3 dişli mızrak gören birisi veya gören kişinin 1. dereceden akrabalarının başına ya denize yakın bir lokasyonda yada deniz üzerindeyken kalp krizi, beyin kanaması gibi ölümcül bir hastalık geleceğini söylemektedir.

Ankh : Sembol bir döngü ile bir haç, ve bedenin ölümünden sonra insan ruhunun olasılığına büyük bir iman içerir. Resmin yapıldığı hiyeroglif, reenkarnasyon ve doğurganlık anlamına gelir. Ezoterik rüya sembolizminde ki anlamı ise gören kişi eğer inançsızsa bir tanrı inancına kavuşacağı yahut inancı varsa kendini dinine adayacağını söylemektedir.

Bindu:  Bindu, insan ve kozmos arasında enerjinin değiştiği merkez anlamına gelir, aynı zamanda çakraların gücünün ifadesinin yeridir. Rüyada ki anlamı ise kişinin yapmakta olduğu iş hayatı gibi alanlarda ki büyük planlarının ne kadar uçuk görülürse görülsün çok yakın zamanda başarıya ulaşacağıdır.

5 Köşeli Yıldız : Bu sembol ezoterizmde kullanılan alanlara göre pek çok ayrı anlam taşısada en yaygını toprak,hava,su ve ateş olarak 5 elementi sembolize etmesidir. Rüyada ki anlamı ise rüyanın devamına bakılarak anlaşılabilir ancak genelde hayırlıdır bir yerden yardım alınacağına delalet eder fakat rüyada yıldızın içerisinde bir hayvan başı figürüde varsa rüyayı gören kişinin bir başkasını yaralayacağını veya öldüreceğini söylemektedir.

Ezoterik rüya sembolizmi son derece kadim ve önemli bir öğretidir. Ancak kolayca ulaşılamayacak kadarda gizlidir işaretler dışında örneğin rüyada gök yüzünde tek parça uzun bir ışık çizgisi görmek uzun bir ömür kesik kesik bir çizgi görmek ağır hastalıklara kısa bir çizgi görmek ise yakın zamanda kişinin yada 1. derece kan bağı olan bir kişinin ölümü anlamına gelmektedir. Bu rüya sembolizminde videoda anlatmaya yetmeyecek kadar fazla sembol ve işaret vardır.

CEVAP VER

*