Bilinen tüm gezegenlerin aksine ay neden kusursuz bir yuvarlaktır?
Aydan alınan kayalar ve toprakların yaşları neden farklıdır?
Ay yüzeyinin altında son olarak keşfedilen içi boş devasa metal kütle nedir?

Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya’nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Geceleri romantik aşıkların izlediği ay tarih boyunca pek çok kabile tarafından da tapınılacak bir nesne olarak addedilmiştir. Şimdi Kült TV ye abone olarak araştıran insanlar topluluğunda ki yerinizi aldıysanız gizemli uydumuz ayda keşfedilen anormal yapıları ve hakkında ortaya atılan bazı teorileri inceleyeceğiz. Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20:18’de Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Apollo 11’i sırasıyla Apollo 13, Apollo 1, Apollo 17 ve Apollo 8 görevleri izledi. Bugün bazı çevreler Ay’a hiç ayak basılmadığını da iddia etmekteyse de genel görüş ve veriler ay’a  gidildiğini ispatlar niteliktedir. İlk görevden son göreve kadar tüm misyonlarda ayda bir takım farklı yapılar gözlemlenmişse de bunlar NASA tarafından her daim yalanlana gelmiştir. Bir diğer önemli iddiada ayın yapay bir uydu olduğu aslında ayın dev bir uzay gemisi olduğu yönündedir. Ay’ın geçmişi nedir veya orijini nereden geliyor? Bu sorunun cevabı yoktur ya da bir bulmacadır. Bugün bilim, üç ana kuram üzerinde duruyor. Sovyet bilimcileri tarafından geliştirilen bu üç ana kuram şöyle: 

1. Ay, bir zamanlar, dünyanın bir parçasıydı ve dünyadan koparak uzaklaştı. Ama bu görüş, büyük bir bilim grubu tarafından reddediliyor.
2. Ay, aynen dünya gibi, Güneş Sistemi oluşurken, bir gaz bulutuydu ve doğal olarak Ay’ın uydusu oldu.
3. Ay, farklı bir cisimdir. Yani dünya dışıdır. Güneş Sistemi’nin içinde bir yerden veya Güneş Sistemi’nin dışından gelmiş, dünyanın çekim alanına girerek, orada bir uydu olarak kalmıştır. Sovyet bilim adamları olan Vasin ve Shcherbakov, şaşırtıcı bir açıklama yaptılar;

“Gerçekten de bilimciler, Evrenin kökenini ciddiyetle uzun süredir araştırıyorlar ama daha henüz kesin bir cevap veya açıklama yoktur. Aynı şekilde, Ay – Dünya sistemi de açıklanamıyor. Bize göre Ay, dünyanın yapay bir uydusudur ve bilinmeyen bir zeka oluşumu tarafından yörüngeye konulmuş olabilir.” Bu iki bilim adamına göre Dünyanın çekim gücü, kübik santimetrede 5.5 gr.’dir Ay’ınki ise 3.33 gr’dir. Öyleyse Ay’ın içi boş olmalıdır. Yani yapaydır. Yapılmıştır ama kimin tarafından? Gizemin çözümü, kraterlerin içinde. Ay yolculukları sonucunda elde edilen bilgiler, çok önemli ama gizli tutulmaktadır. “Neden?” diye sorduğumuzda, uzmanlara göre kesin çözüm henüz yoktur veya erkendir. 12 Maymun sorusu… Sorular çok sayıda ve önemli görünüyor. Şimdi bunları ve bazı açıklamaları alt alta dizelim;

1. Ay, Dünyadan daha yaşlıdır, öyleyse kökeninin başka bir yer olması mümkündür.
2. Niçin bazı bilim adamları, Ay taşlarının 20 milyar yıllık olduğunu iddia ediyorlar? Yani, Dünyadan daha eski…
3. NASA, bir Ay kayasının 5.3 milyar yıllık olduğunu saptadı. Ama bu, Güneş Sistemi öncesine ait bir tarihti.
4.Önemli bilimadamları ve Ay uzmanları, Ay’dan getirilen elementlerin Dünya’dakilerden daha eski olduğunu belirlediler; ama neden resmen açıklamadılar?
5. 40 Ay taşının en azından 7 milyar yıllık oldukları belirlendi. Bu tarihleme, Dünyadan ve Güneş’ten iki kez daha eskidir.
6. Buna karşın Ay’ın yüzey toprağı, Ay taşlarından daha eskidir. Farklılık nereden geliyor?
7. Bir grup bilim adamı, Ay’ın yıldızlararası bir yerde yapıldığı görüşündeler ve Dünya tarafından yakalandığını düşünüyorlar. Peki bu nasıl olabilir?
8. Neden bazı bilimciler, Ay’ın içinin yoğunluğunun yüzeyden farklı olduğu düşüncesindeler? Gerçekten Ay’ın içi boş olabilir mi? Ve bu biliniyor mu?
9. Niçin Ay’ın 8 mil üstünde, yüksek dozda radyoaktivite var? Bu, elementler olarak doğal mıdır?

 1. NASA tarafından 100 millik bir alana yayılmış su buharı saptandı; ama Ay’da su olmadığı biliniyor. Bu gizem, Ay’ın yapay olduğu anlamında mı?
  11. Ay’ın çok eskiden sıcak olduğu ileri sürülüyor; ama bunu dünyadaki benzerleri gibi kanıtlayan bir kanıt bulunmuş değil. Bu çelişki, henüz açıklanamadı.
  12. Sonuç, Ay’la ilgili neden bu kadar çok cevapsız soru var?
  Peki bütün bunlara karşı, şunları söyleyebilir miyiz?
 2. 1. Ay, hem Dünyanın doğal uydusu olamayacak kadar büyük, hem de çok uzaktadır.
  2. Ay, olması gerekenden daha düzgün bir yörüngeye sahiptir.
  3. Ay kraterleri, çok fazla ve garip bir biçimde yüzeyseldir
  4. Ay’ın dünyaya bakmayan yüzü çıkıntılı veya kamburdur ve Güneş Sistemi’nde onun gibi gezegenine tek yüzünü gösteren bir başka uydu yoktur.
  5. Ay ölçümlemeleri, çok fazla demir olduğunu gösteriyor.
  6. Ay toprağı, Ay kayalarından çok daha yaşlıdır.
  7. Ay’ın bileşimi, dünyadan farklıdır.
  9. Ay’da önceden eriyik olan metaller yoktur.
  10. Ay, dev bir gong sesi çıkarmaktadır ve yörüngede dönerken titreşmektedir.
  11. Ay, bir moloz yığını gibi gözükmektedir.
  12. Ay, periyodik olarak sarsılmaktadır. Bu, bize düzenli bir sismik aktiviteyi gösteriyor. Sismik dalgalar, sanki tek bir kütleymiş gibi tüm yüzeyi dolaşabiliyorlar.
  13. Dünyadan bakıldığında Ay, bir Güneş diski gibidir. Yani tutulmalarda, Güneş’i tam olarak kapatır, ne biraz küçük veya büyüktür. Sanki büyüklüğü, güneşi örtmek için ayarlanmıştır.
  14. Eğer Ay, Dünya tarafından yakalanmışsa, bunun sonu gelecek ve Ay, yine uzaklaşıp gidecektir.
  15. Normalde Ay’ın çizdiği yörünge, Dünyanın ekvatoral çemberiyle karşıt olmalıdır; ama Ay, garip bir şekilde, Dünyanın yaptığı gibi, Güneş’e bağımlı bir yörünge çizer.
  16. Her ne kadar Ay volkanlarının ölü oldukları söyleniyorsa da, yüzyıllardır Ay’da garip ışıklar, parlamalar görülmekte ve hala izlenmektedir. Bunların sonucunda, Ay’ın yapay bir Transformer dünya olduğu söylenebilir veya iddia edilebilir. Ay’da bir yaşam olduğu ile ilgili bir belirti veya iz bulunamamıştır; ama Dünyadaki volkanik küllere benzeyen Ay toprağı veya tozu üzerinde yapılan deneylerde, bitkisel yaşama elverişli olduğu anlaşılmıştır. Ama ortada böyle bir yaşam yoktur. Marjinal iddialara göre Ay, UFO’ların üssüdür veya kullandıkları özel bir araçtır; ama bu da bir iddiadan öteye gitmemektedir.
 3. Yüzeyde zaman zaman garip ve geometrik şekiller görülmüş; ama bu görüntüler ya hemen kaybolmuş, ya da bir daha görülememiştir. Pek çok Ufo ve Uzay araştırmacısı tarafından kabul edilen bir teori olan ayın yapay bir uzay gemisi veya uzay üssü olduğu konusu da yeni keşfedilen bir takım delillerle desteklenmektedir. Bu şaşırtıcı teorinin kanıtı, dünya ve diğer gezegenlere ayın yörüngesinin neredeyse mükemmel bir şekilde dairesel olduğu ve ayın kendisinin dönmediği, Ay’ın karanlık yüzünde neyin gizli olduğu sorusunu gündeme getiriyor. İlginçtir, bu bizim güneş sistemimizin başka gök cisimlerinde bulunmayan bir özelliktir. Ayın pirinç gibi benzersiz bir metal kombinasyonu içerdiğinden bahsetmiyoruz. Ay’da bulunan titanyum miktarı da Dünya’dakinden 10 kat daha fazladır. Bilim adamları henüz bir açıklama bulamadılar. Bütün bunlar bizi ayın ve evrenin gizemlerinin çözülmekten uzak olmasına ve Dünyamızın atmosferinin ötesinde olanların asla keşfedilememesine yol açıyor. Ancak bu yeterli değilse, NASA Ay yüzeyinin altında büyük bir metal yapı keşfetti ve bölgeyi incelemek için 5 yıl içinde astronot göndermek istiyor. Bilim adamları , ayın güney kutbunun altında gizli ve metalik bir şey olduğunu söylüyor. Yapılan gözlemler ve sonar taramaları ay yüzeyinin altında ki bu devasa metal yapıyı açık şekilde ortaya koyuyor. Baylor Üniversitesi’nden gezegensel jeofizik profesörü yardımcısı Peter B. James Kabaca tespit edilen bu şaşırtıcı kütlenin boyutunu“Hawaii’den beş kat daha fazla metal aldığını ve yeraltına gömdüğünü hayal et,” şeklinde açıklıyor. Profesör James liderliğindeki araştırma ekibi, NASA’nın dahili Laboratuvarı ve Yerçekiminin Geri Kazanımı görevi kapsamında ayın yerçekimi verilerini analiz etti ve şaşırtıcı kitleyi bulmak için uzay sondası Ay Keşif Orbiti’in ay topografisi ile karşılaştırdı. Ay’ın Güney Kutup bölgesinde, Aitken Havzası diye adlandırılan, birkaç kilometre derinliğinde ve 2.000 kilometre genişliğinde oval şekilli bir kraterdir. Bu bölgede zeminin hemen altında 4 milyar yıllık olduğu tahmin edilen ve 2000 km çapında devasa içi boş bir metal kütle net şekilde tespit edilmiştir. Her ne kadar başka bir açıklama olsa da, kitlenin  ayın eski magma okyanusunun katılaşan bir ürünü olabileceği de düşünülmektedir ancak bu varsayım içinin neden boş olduğuna bir açıklama getirememektedir. Tüm soru görüş ve önerileriniz için instagramdan arkadaşım olarak bana ulaşabilirsiniz? 

CEVAP VER

*