Dini, tarihi söylemler, arkeolojik bulgular ve günümüzde bulunan kanıtlar devlerin varlığını kesin olarak kanıtlamaktadır.

usa-giants-skeletons

Yükseklikleri 7.6-10 feet arasında değişen ve kafatasları bugün Amerika’da yaşayan herhangi bir ırktan çok daha büyüktü. Çifte bir diş dizisi, ellerde, ayaklarda bulunan 6 parmak Çene önündeki molar dişler. Genellikle bulunan başlar normal ömrünün uzaması nedeniyle uzatılmışlardır. Hayır bir masal kahramanından bahsetmiyoruz. Sizlere Wisconsinde bulunan iskeletleri tarif ediyoruz. (New York Times’ın 4 Mayıs 1912 tarihli makalesinden) 

Gerçek şu ki, dünyanın dört bir tarafındaki birçok eski kültür devlerin gerçek olduğuna inanmaktadır ve Kuran-ı Kerim, İncil, Çin kaynakları, Hint yazıtları, Gılgamış destanı gibi sayısız eski metin de bu “mitolojik varlıklar” ın gerçek olduğunu söylemektedir. 

“Âd (kavmi)ne gelince: Onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve “Kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş!..” dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah’ı -ki o, bunlardan pek kuvvetlidir- hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mu’cizelerimizi bilerek inkâr ediyorlardı”. (el-Fussilet, 41/15)

“O zamanlar dünyada devler vardı; Bunun üzerine Tanrı oğulları insanların kızları ile birleşerek çocuk sahibi oldular. Yaşlı erkekler ünlülerdi. ” (Yaratılış 6: 4)

Yerli Amerikalı bir yazar olan Vine Deloria’nın sözleriyle; “Modern tarih arkeolojisi ve antropolojisi, neredeyse Kuzey Amerika geçmişini alışılmadık bir tavır sergileyen büyük kültürler yolunda olağan dışı olmayan bir yapıdan yoksun olarak yorumlayarak hayal gücümüzün kapısını kapattı. On dokuzuncu yüzyıl Smithsonian Enstitüsü, eski mezarlığın büyük müdahalecisi, sayısız kemiğin iç içe geçtiği tek yönlü bir portal oluşturdu. Bu kapı ve tonozun içeriği neredeyse herkesin eline geçer, ancak hükümet yetkilileri bu kemikler üzerinde inceleme yapılmasını ısrarla red ediyor ve bunları kamuoyundan ne pahasına olursa olsun saklamaya çalışıyor.

devler

New York Times, 4 Mayıs 1912’de Şaşırtıcı bir haber yayınladı: Wisconsin’deki Delavan Gölü yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar da olağanüstü boyuttaki iskeletler bulunmuştu. Başka bir deyişle, dev gibi duruyorlardı. Başları uzatılmıştı ve normalden büyüktü. O dönem yayınlanan habere göre, Wisconsin Üniversitesi ve Beloit Koleji’nden bir grup arkeolog tarafından bulunan iskeletler 2’3 ila 3 metre arasındaydı. Bunlar tüm dünya çapında keşfedilen birçok iskeletin sadece küçük bir kısmıydı.

Ancak, keşif yapıldıktan sonra gizem başladı, çünkü iskeletler hakkında başka bir şey bilinmiyordu. İskeletler nereden çıktı? Halktan bilerek gizlendi mi? İlginçtir ki Dev iskeletlerinin özellikleri, sıradan insanların ya da yerli halkın özelliklerine hiç bir benzerlik göstermiyordu. Bundan öncede 1891’de Smithsonian Foundation’ın bilim adamları Madison bölgesinde piramidal mezarların kazılarında 650 tane kadar dev iskeleti bulmuştu.

dev-parmagi

Smithsonian, o dönem de tutulan resmi raporlara rağmen devler hakkında hiçbir şey bilmediğini veya herhangi anormal bir iskelete rastlamadıklarını söylüyor. Bununla birlikte, Amerikanın Orta Batısı boyunca neredeyse 100 yıldır devam eden büyük iskelet bulgularıyla ilgili basında çıkan açık kanıtlar, görgü tanıkları ve fotoğraflar var. Minnesota, Ohio, Iowa, Indiana, Kentucky ve Illinois’de çeşitli kurumlarca yapılan kazılarda bulunan 6000’in üzerin de dev iskeleti belgelenmiştir.

“Komplo teorisyenleri”, Amerikan Hükümeti’nin bir şeyleri sakladığına ve yüzlerce yıl önce Birleşik Devletlerinin bulunduğu topraklarda devlerin yaşadığına kesin gözü ile bakıyor. Elbette bu keşiflerin yapıldığı tek kıta Amerika değil. Dünyanın bir çok blgesin de araştırmacılar, devlere ait olan iskeletler bulmuş ve kayıt altına almıştır. Tüm kanıtlara rağmen, benzer pek çok keşfin, aslında sahtekarlık olduğuda anlaşılmıştır.

Bir başka büyüleyici örnek, eski Mısır’da bulunan 38 santimetre uzunluğunda ki dev parmağıdır. Bu parmak kalıntıları etkileyicidir; 38 cm’lik büyük mumyalanmış bir insansı parmaktır. Mısırlı araştırmacılar, 5 metre yüksekliğinde bir canlıya ait olduğuna inanıyorlar. Sadece birkaç kişi bu inanılmaz eserin görüntülerini 1988’de çekmeyi başarmıştır. Bu fotoğraflar Avrupa’nın önde gelen gazetelerinden BILD.de tarafından yayınlanmıştır.

CEVAP VER

*